Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Çağımızda, dijital ekranlarla ilgili teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki yazıyı da bir anlamda geride bıraktıracak hatta sol

3. Çağımızda, dijital ekranlarla ilgili teknoloji o kadar hızlı
gelişiyor ki yazıyı da bir anlamda geride bıraktıracak hatta
soluklaştıracak bir cazibeye, renkliliğe sahip. (II) Dolayı-
sıyla insanların belli bir metin üzerinden ilerlemesi söz
konusu değil

3. Çağımızda, dijital ekranlarla ilgili teknoloji o kadar hızlı gelişiyor ki yazıyı da bir anlamda geride bıraktıracak hatta soluklaştıracak bir cazibeye, renkliliğe sahip. (II) Dolayı- sıyla insanların belli bir metin üzerinden ilerlemesi söz konusu değil. (III) Eskiden biz bir metin okur ve onun üze- rinden bir şeyler hayal ederdik. (IV) O canlandırdığımız üzerinden de kendi hayallerimizle bambaşka dünyalara giderdik. (V) Şimdi bugünün dünyasında bu artırılmış ger- çeklik olguları zihrimizde canlandırmadan ekranın üzerine verebiliyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde iki farklı zarf türüne yer verilmiştir? A) I B) II G C) III D) IV E) V