Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Çin imparatorları özellikle barış zamanlarında Hun ka- ğanları ile evlendirdikleri Çinli prenseslerin maiyetle- rinde Hun ülk

3.
Çin imparatorları özellikle barış zamanlarında Hun ka-
ğanları ile evlendirdikleri Çinli prenseslerin maiyetle-
rinde Hun ülkesine birçok ajan sokmuştu. Bu ajanlar,
türlü entrikalarla Hun beyleri ve toplulukları arasında
düşmanlık çıkarmıştı. Ayrıca tic

3. Çin imparatorları özellikle barış zamanlarında Hun ka- ğanları ile evlendirdikleri Çinli prenseslerin maiyetle- rinde Hun ülkesine birçok ajan sokmuştu. Bu ajanlar, türlü entrikalarla Hun beyleri ve toplulukları arasında düşmanlık çıkarmıştı. Ayrıca ticaret yoluyla Hun ülkesi- ne lüks eşya göndererek Hunları rahata ve zevke alış- tırmıştı. Çinlilerin bu politikayla, 1. Hunların savaşçılık yeteneklerini zayıflatma, II. Baharat Yolu'nun Hunların eline geçmesine engel olma, III. Hunların siyasi ve toplumsal birliğini parçalama hedeflerinden hangilerine ulaşmak istediği savu- nulabilir? A) Yalnız? B) Yalnız 11 C) I ve III E) I, II ve 111 D) I ve III