Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekân

3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır.
B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır.
C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer
verilir.
D) T

3. Hikâye türü ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Yapı unsurları; kişiler, olay, zaman ve mekândır. B) Öğretici ve kanıtlayıcı anlatım biçimleri kullanılır. C) Diyalog, iç konuşma gibi anlatım tekniklerine yer verilir. D) Temel bir çatışmadan hareketle olay örgüsü oluştu- rulur. E) Anlatım ilahi, gözlemci ve kahraman anlatıcının bakış açısıyla kurgulanabilir. 6. Destanı öksüz Mechul Asker Türbesi yakış Yattığı topra Kim demiş M Bu dizeler alınmış ola A) Lirik