Soru:

3. İç Neden: Meşrutiyetin getireceği Dış Neden: Reval Görüşmesi'nde demokrasi ve hürriyet ortamında İngiltere ve Rusya'nın Osman

3.
İç Neden: Meşrutiyetin getireceği Dış Neden: Reval Görüşmesi'nde
demokrasi ve hürriyet ortamında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı
Osmanlı Devleti'nin korunmak ülkesini parçalamaya karar
istenmesi
vermeleri
NEDENLERİ
II. MEŞRUTİYET'İN İLAN EDİLMESİ
GELİŞİM

3. İç Neden: Meşrutiyetin getireceği Dış Neden: Reval Görüşmesi'nde demokrasi ve hürriyet ortamında İngiltere ve Rusya'nın Osmanlı Osmanlı Devleti'nin korunmak ülkesini parçalamaya karar istenmesi vermeleri NEDENLERİ II. MEŞRUTİYET'İN İLAN EDİLMESİ GELİŞİM Meşrutiyet'in ilanından Z sonra seçimler yapılmış Mebusan Meclisi yeniden açılmıştır. ittihat ve Terakkinin önde gelen üyelerinden Niyazi Bey Resne'de, Binbaşı Enver Bey ise Selanik'te II. Abdülhamit yönetimine karşı ayaklandılar. Ayak- lanmaları bastırmak için görevlendirilen birliklerin de isyancılara katılmasıy- la olaylar büyüdü. SONUÇLARI VIVE LA PATRIE-VIVE LA NATION VIVE LA LIBERTE Mecliste farklı görüşteki siyasi partiler yer almıştır. II. Meşrutiyet'in ilanını kutlamak için hazırlanmış posta kartı üzerinde "Yaşasın Vatan-Yaşasın Millet-Yaşasın Hürriyet" ifadesi yer almaktadır. ZAMANI lamaz? II. Abdülhamit, isyanın ülkenin diğer yerlerine de yayılmasını önlemek için 1908'de meşrutiyeti ikinci kez ilan etti. II. Meşrutiyet'in ilanı ile ilgili verilen bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? A) İttihat ve Terakki Cemiyeti meşruti yönetime karşıdır. B) Azınlıklara parlamentoda temsil hakkı verilmiştir. C) Osmanlı Devleti dağılmaktan kurtulmuştur. D) Çok partili siyasi sisteme geçilmiştir. E) II. Abdülhamit yönetimden çekilmiştir.

Soru Çözümünü Göster