Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi- yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala- rında baş

3.
II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi-
yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala-
rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir-
likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki
düşüncelerden hangisinin

3. II. Mahmut, "Ben tebamdaki Müslümanları camide, Hristi- yanları kilisede, Musevileri de havrada fark ederim. Arala- rında başka fark yoktur." diyerek Fransız İhtilali ile bir- likte Osmanlı toplumu üzerinde etkili olan aşağıdaki düşüncelerden hangisinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaya çalışmıştır? A) Eşitlik D) Laiklik B) Adalet C) Milliyetçilik E) Özgürlük