Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan- dina

3.
Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya,
Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan-
dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı-
şıp kaynaşmıştır.
Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine nede

3. Kavimler Göçü ile Vizigotlar İspanya'ya, Franklar Fransa'ya, Anglosaksonlar İngiltere'ye, Normanlar ve Lombardlar İskan- dinavya'ya yerleşmiş ve bu bölgelerdeki yerli halklarla karı- şıp kaynaşmıştır. Bu durumun, Avrupa'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir? A) Etnik yapının değişmesine B) Merkeziyetçi yönetimlerin kurulmasına C) Halkın sınıflara ayrılmasına D) Sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasına E) Çok uluslu devletlerin dağılma sürecine girmesine 43 6.