Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Lozan Antlaşması'na dayanarak Türk hükümeti 1925 yılın- da, "Azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin Türk öğr

3.
Lozan Antlaşması'na dayanarak Türk hükümeti 1925 yılın-
da, "Azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin
Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişler-
ce denetlenmesi" yönünde karar almıştır. Bu duruma tepki
gösteren Avrupalı d

3. Lozan Antlaşması'na dayanarak Türk hükümeti 1925 yılın- da, "Azınlık okullarında Türkçe, Tarih, Coğrafya derslerinin Türk öğretmenler tarafından okutulması ve Türk müfettişler- ce denetlenmesi" yönünde karar almıştır. Bu duruma tepki gösteren Avrupalı devletler azınlık okulları ile ilgili görüşme talebinde bulunmuş, ancak Türk hükümeti bu talebi reddet- miştir. Buna göre Türk hükümetinin, bağımsızlık, II. eşitlik, u egemenlik anlayışlarından hangilerini korumaya çalıştığı söylene- bilir? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) I, II ve III 6. S r