Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Osmanlı Devleti'nde, Fatih Dönemi'nde Venediklere, Kanuni Dönemi'nde Fransızlara çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir. Her iki pa

3.
Osmanlı Devleti'nde,
Fatih Dönemi'nde Venediklere,
Kanuni Dönemi'nde Fransızlara
çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir.
Her iki padişah döneminde görülen bu girişimlerin
ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi göste-
rilebilir?
●
La
A) Hristiyan birliğini

3. Osmanlı Devleti'nde, Fatih Dönemi'nde Venediklere, Kanuni Dönemi'nde Fransızlara çeşitli ayrıcalıklar verilmiştir. Her iki padişah döneminde görülen bu girişimlerin ortak amacı olarak aşağıdakilerden hangisi göste- rilebilir? ● La A) Hristiyan birliğinin oluşmasını engellemek B) Rus baskısına karşı batıdan destek almak C) Coğrafi Keşiflerin olumsuzluğunu gidermek D) Avusturya'ya karşı iş birliği yapmak E) İpek Yolu'nun denetimini sağlamak