Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Hristiyan birliğini engellemek amacıyla attığı aşağıdaki adımlardan hangisi aynı zaman- da uluslar

3.
Osmanlı Devleti'nin Avrupa Hristiyan birliğini engellemek
amacıyla attığı aşağıdaki adımlardan hangisi aynı zaman-
da uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir?
A) Bazı devletlere kapitülasyon hakkı tanınması
B) Ortodoksların himaye altına alınması

3. Osmanlı Devleti'nin Avrupa Hristiyan birliğini engellemek amacıyla attığı aşağıdaki adımlardan hangisi aynı zaman- da uluslararası ticareti geliştirmeye yöneliktir? A) Bazı devletlere kapitülasyon hakkı tanınması B) Ortodoksların himaye altına alınması C) Katoliklere karşı Protestanların desteklenmesi D) Azınlıklara karşı hoşgörü politikasının takip edilmesi E) Osmanlı coğrafyasında Ermeni cemaatinin oluşturulması