Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da önemli konular görüşülür

3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst
düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da
önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa-
hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver-
diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Di

3. Osmanlı Devleti'nin yönetim kadrosunda bulunan üst düzey yöneticilerin yer aldığı Divan-ı Hümayun'da önemli konular görüşülür ve alınan kararlar padişa- hin onayı ile kesinlik kazanırdı. Ayrıca kadıların ver- diği kararlara itiraz edildiği zaman dava Divana gelir ve görüşmeler sonucunda kazaskerin de etkinliğiyle son karar verilirdi. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi- nie ulaşılamaz? A) Divan, padişahın mutlak egemenlik haklarını kısıtlayamamıştır. Kovanın Divanın üyelerini Osmanlı hanedan üyeleri oluş- turmuştur. C) Divan, çok fonksiyonlu işleyen bir yönetim kuru- ludur. DY Divan, yönetim organı olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek mahkeme gibi işlemiştir. EXDivan, padişaha yönetimde yardımcı olan bir danışma organıdır.