Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları bez aslın

3. Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık
giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları bez
aslında onların kefeniydi. Öldüklerinde o kavuk çözülür ve
ölen kişi onunla kefenlenerek defnedilirdi. Osmanlılar için
"Kefeni başınd

3. Osmanlı padişahları ve kadıları “kavuk” denilen bir başlık giyerlerdi ki, bu başlarında sarık niyetiyle taşıdıkları bez aslında onların kefeniydi. Öldüklerinde o kavuk çözülür ve ölen kişi onunla kefenlenerek defnedilirdi. Osmanlılar için "Kefeni başında gezer" sözü buradan gelir. Bunun hikmeti ise; padişah veya kadi her dâim kefenini baş ucunda taşırdı ki, ölümü her an hâtırında tutarak dünyevi zevklere ve mevki mâkam sevdasına kapılmaktan kendini muhâfaza ederdi. Her hangi bir kânûn çıkaracağı, hüküm veya fetvâ vereceği veya bir dâva göreceği zaman ölümü ve hesap vereceği günü hatırlar, hak ve adaletten ayrılmazdı. - Bu anlayışın Osmanlı Devleti'nde daha çok aşağıdaki gelişmelerden hangisini ortaya çıkardığı söylenebilir? A) Yargı bağımsızlığının benimsenmesini B) Ülkenin liyakat esaslarına göre yönetilmesini (C) Hukuk üstünlüğü anlayışının ortaya çıkmasını D) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmasını ESTeokratik devlet anlayışının başlamasını