Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Osmanlı tımar sistemi, Avrupa'daki feodalite sisteminden önemli farklılıklara sahiptir. Bu saptama timar sisteminin aşağıdaki

3.
Osmanlı tımar sistemi, Avrupa'daki feodalite sisteminden
önemli farklılıklara sahiptir.
Bu saptama timar sisteminin aşağıdaki
özelliklerinden hangisiyle desteklenemez?
A) Güçlü merkezî otoriteyle bağlantılı işlemesiyle
B) Toprağın temel üretim aracı old

3. Osmanlı tımar sistemi, Avrupa'daki feodalite sisteminden önemli farklılıklara sahiptir. Bu saptama timar sisteminin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle desteklenemez? A) Güçlü merkezî otoriteyle bağlantılı işlemesiyle B) Toprağın temel üretim aracı olduğu bir dönemde oluşturulmasıyla C) Yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmeyen tımar sahibinin azledilebilmesiyle D) Toprağın mülkiyet hakkının devlete ait olmasıyla E) Timar sahibine devlete hizmetleri karşılığında bir bölgenin vergilerinin bırakılmasıyla