Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Türk devletlerinin ekserisi ordunun temel gücü olarak boy ve obalara bağlı atlı göçebe Türkmen kuvvetlerini kullanır- ken Osm

3. Türk devletlerinin ekserisi ordunun temel gücü olarak boy
ve obalara bağlı atlı göçebe Türkmen kuvvetlerini kullanır-
ken Osmanlı Devleti bu güçler yerine toprağa bağlı eyalet
askerleri ve devşirme sistemine dayanan maaşlı Kapıkulu
Ocağı'na mensup asker

3. Türk devletlerinin ekserisi ordunun temel gücü olarak boy ve obalara bağlı atlı göçebe Türkmen kuvvetlerini kullanır- ken Osmanlı Devleti bu güçler yerine toprağa bağlı eyalet askerleri ve devşirme sistemine dayanan maaşlı Kapıkulu Ocağı'na mensup askerleri kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nin askerî yapıda eski geleneklerden farklı bir yol izlemesinde; 1. daimî ve düzenli ordu teşkilatı kurmak, II. devlet otoritesini güçlü tutmak, III. fetihlere dayalı büyümeyi devam ettirmek, IV. sınırları içerisinde yer alan nüfus gücünü kullanmak, V. Türkmenler'i idari alanda değerlendirmek amaçlarından hangisi etkili değildir? C) III A) I B) II D) IV E) V 6. 62