Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu günlerde Kayseri'ye gi- den şair at arabası ile uzun yollar aşar. Bu ağır tempolu se- yaha

3.
Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu günlerde Kayseri'ye gi-
den şair at arabası ile uzun yollar aşar. Bu ağır tempolu se-
yahat şaire hem en ufak ayrıntıya varana kadar manzarayı
görüp tasvir etme, hem de duygularını yoklama imkânını ve-
rir. Şair gördük

3. Ulaşım vasıtalarının çok az olduğu günlerde Kayseri'ye gi- den şair at arabası ile uzun yollar aşar. Bu ağır tempolu se- yahat şaire hem en ufak ayrıntıya varana kadar manzarayı görüp tasvir etme, hem de duygularını yoklama imkânını ve- rir. Şair gördüklerini yazmakta son derece realisttir. Arabanın içinde yalnızdır fakat her uğradıkları handa birer dörtlüğünü okuduğu Maraşlı Şeyhoğlu'nun ancak son dörtlükte ortaya çıkan hüviyeti, yıllar boyu evinden yurdundan uzak kalıp dört bir cephede dövüşmek zorunda kalmış olan Mehmetçik'i an- latmaktadır. Bu parçada sözü edilen şiir ve şairi aşağıdakilerden han- gisinde birlikte verilmiştir? A) B) C) D) T E) Şiir Orhan Seyfi Orhon Mehmet emin Yurdakul Faruk Nafiz Çamlıbel Ziya Gökalp Halit fahri Ozansoy Şair Anadolu Toprağı Cenge Giderken Han Duvarları Turan Vatan Destanı