Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve ile- tişim alanlarında uzmanlaşma örgütü olarak Ikinci Dünya S

3. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve ile-
tişim alanlarında uzmanlaşma örgütü olarak Ikinci Dünya Sava-
şı'nın bitiminde, savaşın zihinlerde başladığı ve sulh kültürünün
her şeyden önce zihinlerde yeşertilmesi gerektiği anlayış

3. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve ile- tişim alanlarında uzmanlaşma örgütü olarak Ikinci Dünya Sava- şı'nın bitiminde, savaşın zihinlerde başladığı ve sulh kültürünün her şeyden önce zihinlerde yeşertilmesi gerektiği anlayışı çer- çevesinde kurulmuştur. UNESCO Sözleşmesi, 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44 devletin katılımıyla kabul edilmiştir. Türki- ye, imzacı ilk 10 devlet arasındadır. UNESCO Sözleşmesi, ülke- mizde 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onaylanmış- tır. UNESCO'nun üye sayısı, Filistin'in 2011'de üye kabul edilme- siyle 195'e yükselmiştir. UNESCO'da ayrıca 10 Ortak (Bağlı) Üye Devlet bulunmaktadır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? UNESCO sözleşmesini kabul etmeyen devlet yoktur. B) UNESCO, barışçıl bir anlayışla kurulmuştur. C) UNESCO'nun çalışmalarıyla savaşlar son bulmuştur. D) Bazı devletler, kültürel mirasını paylaşmak istememektedir. E) Türkiye'nin her teklifi değerlendirilmeye alınmıştır.