Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Söylev (Nutuk) Nedir? Soruları

2. Aşağıdakilerin hangisi söylev konuşmacısının niteliklerinden biri değildir?
A) Dinleyicileri bir duygu coşkunluğu içine çekmeye çalışmalıdır.
B) Konuşmasını zaman zaman beden diliyle destekleyebilmelidir.
C) Samimi olmalı ve konuşmasını sıcak bir üslupla yapmalıdır.
D) Düşüncelerini desteklemek için tanık göstermeden yararlanır.
E) Önceden hatiplik dersleri alarak kendini geliştirmiş olmalıdır
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
2. Aşağıdakilerin hangisi söylev konuşmacısının niteliklerinden biri değildir? A) Dinleyicileri bir duygu coşkunluğu içine çekmeye çalışmalıdır. B) Konuşmasını zaman zaman beden diliyle destekleyebilmelidir. C) Samimi olmalı ve konuşmasını sıcak bir üslupla yapmalıdır. D) Düşüncelerini desteklemek için tanık göstermeden yararlanır. E) Önceden hatiplik dersleri alarak kendini geliştirmiş olmalıdır
tir
12. Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisi
bakımından ötekilerden farklıdır?
-
A) Sabahları uyanır uyanmaz birkaç bardak kahve
içerdi.
B) İstediğin ürünleri mağazamızın üst katında bulabi-
lirsin.
C) Başlamadan önce aldığınız kitapların öz sözünü
okuyunuz.
D) Yaşadığı olaylardan dolayı kardeşiyle görüşmek
istemiyormuş.
E) Çocuk, içeri girince kendisine yapılan sürprize çok
sevinmişti.
200
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
tir 12. Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır? - A) Sabahları uyanır uyanmaz birkaç bardak kahve içerdi. B) İstediğin ürünleri mağazamızın üst katında bulabi- lirsin. C) Başlamadan önce aldığınız kitapların öz sözünü okuyunuz. D) Yaşadığı olaylardan dolayı kardeşiyle görüşmek istemiyormuş. E) Çocuk, içeri girince kendisine yapılan sürprize çok sevinmişti. 200
mesi sonucu, doğa
an' denilen türün
jik dönemde, fi-
cak türlerin yeni
hızın çok geri-
ak da kimi tür-
iyle yüz yüze
Fıdakilerden
1984
ASARI
INLARI
23. Sanatçı, yapıtında İzmir'i, semtleriyle sokaklarıyla
yani tüm ayrıntılarıyla zihninizde canlandırıyor, İzmir'i
hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra Izmir'e gitse
gayriihtiyari, "Daha önce bu şehri, bu semti, bu sokağı
görmüştüm sanki." der.
Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden
hangisi ağır basmaktadır?
A) Benzetme
B) Betimleme
C) Açıklama
D) Tanımlama
E) Karşılaştırma
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
mesi sonucu, doğa an' denilen türün jik dönemde, fi- cak türlerin yeni hızın çok geri- ak da kimi tür- iyle yüz yüze Fıdakilerden 1984 ASARI INLARI 23. Sanatçı, yapıtında İzmir'i, semtleriyle sokaklarıyla yani tüm ayrıntılarıyla zihninizde canlandırıyor, İzmir'i hiç görmeyen biri kitabı okuduktan sonra Izmir'e gitse gayriihtiyari, "Daha önce bu şehri, bu semti, bu sokağı görmüştüm sanki." der. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? A) Benzetme B) Betimleme C) Açıklama D) Tanımlama E) Karşılaştırma
r
ist
44-47. sorulan aşağıdaki paragrafa göre cevapla-
yınız.
Bir uçak hangarına uçuş görevlerini tamamladıktan sonra
arızalanmış uçaklar getirilecektir. Bu uçaklar ve hangar ile
alakalı şu bilgiler verilmiştir.
Hangar 10 uçak alabilmektedir.
Uçaklar soldan sağa ve ilk arızalanandan son ari-
zalanana doğru dizilecektir.
10 uçağın 5' Istanbul 3'ü Izmir ve ikisi Ankara uça-
ğıdır.
Istanbul uçakları yan yana gelmeyecektir.
Yalnızca Ankara uçakları yan yana sıralanabilir.
lik arızalanan uçak İstanbul uçağıdır.
23. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
5 ist
3.12-
2. Ank.
45. Agagida
miş olam
A) 6-Ankara
B) 7 - Ankara
C) 8-İstanbul
D) 10-Istanbul
E) 3 - İzmir
TASARI EĞİTİM YAYINLARI
44. Buna göre, aşağıdaki uçak sıralama eşleştirmelerin-
den hangisi kesinlikle doğrudur?
A) 2
46. İzmir u
kara uç
A) 2-3
47. Bu
yam
A MODE
A)
B)
C
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
r ist 44-47. sorulan aşağıdaki paragrafa göre cevapla- yınız. Bir uçak hangarına uçuş görevlerini tamamladıktan sonra arızalanmış uçaklar getirilecektir. Bu uçaklar ve hangar ile alakalı şu bilgiler verilmiştir. Hangar 10 uçak alabilmektedir. Uçaklar soldan sağa ve ilk arızalanandan son ari- zalanana doğru dizilecektir. 10 uçağın 5' Istanbul 3'ü Izmir ve ikisi Ankara uça- ğıdır. Istanbul uçakları yan yana gelmeyecektir. Yalnızca Ankara uçakları yan yana sıralanabilir. lik arızalanan uçak İstanbul uçağıdır. 23. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 5 ist 3.12- 2. Ank. 45. Agagida miş olam A) 6-Ankara B) 7 - Ankara C) 8-İstanbul D) 10-Istanbul E) 3 - İzmir TASARI EĞİTİM YAYINLARI 44. Buna göre, aşağıdaki uçak sıralama eşleştirmelerin- den hangisi kesinlikle doğrudur? A) 2 46. İzmir u kara uç A) 2-3 47. Bu yam A MODE A) B) C
6.
Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde,
sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı
konuşmalara denir. Amaç, bir konuda karara varmak-
tan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla
ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Bir
başkan ve 3 ile 6 arasında değişen konuşmacı vardır.
Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun farklı yönlerini
ele alırlar.
Bu parçada açıklanan sözlü anlatım yöntemi aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Sunum
B) Açık oturum
C) Panel
D) Münazara
E) Sempozyum
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
6. Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havası içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmalara denir. Amaç, bir konuda karara varmak- tan çok konuyu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, konuyla ilgili farklı görüş ve anlayışları ortaya koymaktır. Bir başkan ve 3 ile 6 arasında değişen konuşmacı vardır. Konuşmacılar, uzmanı oldukları konunun farklı yönlerini ele alırlar. Bu parçada açıklanan sözlü anlatım yöntemi aşağı- dakilerden hangisidir? A) Sunum B) Açık oturum C) Panel D) Münazara E) Sempozyum
Metin Türleri
SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ
ale turkce
PANEL
Sohbet havası
3-6 kişi
Uzman kişiler
Amaç karara varmak değil, konuyu aydınlatmak
FORUM
Panelin devamında yapılır.
Dinleyiciler de soru sorabilir.
Rüstu Hoca de Türkçe
SEMPOZYUM (Bilgi Şöleni)
Akademik konular
Bilimsel, ciddi
Amaç, uzmanlar tarafından bir konunun farklı yönlerine değinme
Başkan sonunda özetler.
3-6 konuşmacı
rustu hocann ders notlar Rüştü Hoca EDEBİYAT Anlatiyor
www.pelikankita
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
Metin Türleri SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ ale turkce PANEL Sohbet havası 3-6 kişi Uzman kişiler Amaç karara varmak değil, konuyu aydınlatmak FORUM Panelin devamında yapılır. Dinleyiciler de soru sorabilir. Rüstu Hoca de Türkçe SEMPOZYUM (Bilgi Şöleni) Akademik konular Bilimsel, ciddi Amaç, uzmanlar tarafından bir konunun farklı yönlerine değinme Başkan sonunda özetler. 3-6 konuşmacı rustu hocann ders notlar Rüştü Hoca EDEBİYAT Anlatiyor www.pelikankita
birey
BOITIM
18. (1) Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan Kara-
göz'e benzeyen, ama canlı oyuncularla oynanan bir türü
de orta oyunudur. (II) Karagöz'de olduğu gibi ortaoyu-
nunda da yazılı bir oyun metni yoktur, ana çizgileri bilinen
bir konu ele alınarak oyuncuların doğaçlama yani tulu-
at yoluyla geliştirdikleri olaylar dizisi, gene Karagöz'de-
kine benzer konular ve ondakine benzer oyun kişileriyle
sahneye getirilir. (III) Oyun yeri palanga adı verilen, se-
yircilerin çevrelediği hemen hemen boş bir alandır. (IV)
Orta oyununda Karagöz'ün karşılığı Pişekâr, Hacivat'ın
karşılığı ise Kavuklu'dur; öbür oyun kişileri Karagöz'deki
kişilerle büyük benzerlik gösteren kalıplaşmış tiplerdir.
() Orta oyunu da Karagöz gibi dört bölümden oluşur,
ama burada perde gazeli yerine Pişekâr'ın seyirciyi se-
lamlaması ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması Kara-
göz'den ayrılan yönlerinden biridir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
bilgi yanlışı vardır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
20. C
d
k
E
S
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
birey BOITIM 18. (1) Geleneksel Türk tiyatrosunun birçok bakımdan Kara- göz'e benzeyen, ama canlı oyuncularla oynanan bir türü de orta oyunudur. (II) Karagöz'de olduğu gibi ortaoyu- nunda da yazılı bir oyun metni yoktur, ana çizgileri bilinen bir konu ele alınarak oyuncuların doğaçlama yani tulu- at yoluyla geliştirdikleri olaylar dizisi, gene Karagöz'de- kine benzer konular ve ondakine benzer oyun kişileriyle sahneye getirilir. (III) Oyun yeri palanga adı verilen, se- yircilerin çevrelediği hemen hemen boş bir alandır. (IV) Orta oyununda Karagöz'ün karşılığı Pişekâr, Hacivat'ın karşılığı ise Kavuklu'dur; öbür oyun kişileri Karagöz'deki kişilerle büyük benzerlik gösteren kalıplaşmış tiplerdir. () Orta oyunu da Karagöz gibi dört bölümden oluşur, ama burada perde gazeli yerine Pişekâr'ın seyirciyi se- lamlaması ve zurnacıyla konuşarak oyunu açması Kara- göz'den ayrılan yönlerinden biridir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) I B) II C) III D) IV E) V 20. C d k E S
5.
Aşağıdaki konferansla ilgili verilen bilgilerden han-
gisi yanlıştır?
A) Hazırlıklı ve planlı yapılan bir konuşma türüdür.
B) Konferans verecek kişi dinleyicilere tanıtılır.
C Konuşmacı, söyleyeceklerini unutmamak için yaz-
dıklarını kâğıttan okur.
D) Verilmek istenen düşünceler, açık ve anlaşılır bir dil-
le aktarılır.
E) Konuşmacı, dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık
tutar.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
5. Aşağıdaki konferansla ilgili verilen bilgilerden han- gisi yanlıştır? A) Hazırlıklı ve planlı yapılan bir konuşma türüdür. B) Konferans verecek kişi dinleyicilere tanıtılır. C Konuşmacı, söyleyeceklerini unutmamak için yaz- dıklarını kâğıttan okur. D) Verilmek istenen düşünceler, açık ve anlaşılır bir dil- le aktarılır. E) Konuşmacı, dinleyicilerin dikkatini ve ilgisini uyanık tutar.
14. ... Seyahatname adini tam hak eden yapıt Evliya Çele-
bi'nin Seyahatnamesi'dir. "Tarih-i Seyyah" diye de bi-
linen bu on ciltlik, her yönden büyük seyahatnamenin
yazarı Evliya Çelebi'dir. Yazar, kırk yıl dolaştığı yerler-
den topladığı ayrıntılı, doğru bilgilerle yapıtını tarih,
coğrafya, etnografya hazinesi yapmanın sırrını bul-
muştur. Anlatımındaki rahatlık, dilindeki kolaylık onun
kitabına bu tür yapıtlarda pek bulunmayan bir tat kat-
mıştır. Bu yapıtın gerekli araştırmalar ve incelemelerle
değerlendirilerek yeniden ortaya konması, 17. yüzyıl
Türkiye'sini sanatı, tarihi, coğrafyası, folklörü, gelenek-
leriyle yeniden ortaya koymak demek olacaktır.
Bu parça, aşağıdakı düzyazı türlerinden hangisine
alt bir örnekten alınmıştır?
A) Gezi yazısı
B) Deneme
D) Eleştiri
C) Biyografi
1
E) Günlük
CamScanner ile tarandi
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
14. ... Seyahatname adini tam hak eden yapıt Evliya Çele- bi'nin Seyahatnamesi'dir. "Tarih-i Seyyah" diye de bi- linen bu on ciltlik, her yönden büyük seyahatnamenin yazarı Evliya Çelebi'dir. Yazar, kırk yıl dolaştığı yerler- den topladığı ayrıntılı, doğru bilgilerle yapıtını tarih, coğrafya, etnografya hazinesi yapmanın sırrını bul- muştur. Anlatımındaki rahatlık, dilindeki kolaylık onun kitabına bu tür yapıtlarda pek bulunmayan bir tat kat- mıştır. Bu yapıtın gerekli araştırmalar ve incelemelerle değerlendirilerek yeniden ortaya konması, 17. yüzyıl Türkiye'sini sanatı, tarihi, coğrafyası, folklörü, gelenek- leriyle yeniden ortaya koymak demek olacaktır. Bu parça, aşağıdakı düzyazı türlerinden hangisine alt bir örnekten alınmıştır? A) Gezi yazısı B) Deneme D) Eleştiri C) Biyografi 1 E) Günlük CamScanner ile tarandi
von
EME - 07,
(Orta)
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi
$10.
10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk ede-
biyatıyla ilgili olarak söylenemez?
A) Toplumda bir kişinin ölümü üzerine, onun toplumda
yarattığı acıyı, üzüntüyü anlatmak için yuğ töreni dü-
zenlenir.
B) Yazılı geleneğe dayanan ve günümüze ulaşan eser-
lerde Çince sözcükler Türkçe sözcüklerden fazladır.
C) Bu dönem eserlerinde varyantlaşma ve anonimleş-
me eğilimi yazılı döneme göre çok daha fazladır.
D) Anonim hak edebiyatında ağıt, divan şiirinde mersi-
ye olarak tanımlayabileceğimiz bu dönem ürünü sa-
Sözlü gelenekte gelişen ve değişen edebî ürünlerin
bismi daha sonra Divânü Lügat'it-Türk'te yer al-
mıştır.
Tie
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
von EME - 07, (Orta) Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 Testi $10. 10. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk ede- biyatıyla ilgili olarak söylenemez? A) Toplumda bir kişinin ölümü üzerine, onun toplumda yarattığı acıyı, üzüntüyü anlatmak için yuğ töreni dü- zenlenir. B) Yazılı geleneğe dayanan ve günümüze ulaşan eser- lerde Çince sözcükler Türkçe sözcüklerden fazladır. C) Bu dönem eserlerinde varyantlaşma ve anonimleş- me eğilimi yazılı döneme göre çok daha fazladır. D) Anonim hak edebiyatında ağıt, divan şiirinde mersi- ye olarak tanımlayabileceğimiz bu dönem ürünü sa- Sözlü gelenekte gelişen ve değişen edebî ürünlerin bismi daha sonra Divânü Lügat'it-Türk'te yer al- mıştır. Tie
3. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve ile-
tişim alanlarında uzmanlaşma örgütü olarak Ikinci Dünya Sava-
şı'nın bitiminde, savaşın zihinlerde başladığı ve sulh kültürünün
her şeyden önce zihinlerde yeşertilmesi gerektiği anlayışı çer-
çevesinde kurulmuştur. UNESCO Sözleşmesi, 1945 yılı Kasım
ayında Londra'da 44 devletin katılımıyla kabul edilmiştir. Türki-
ye, imzacı ilk 10 devlet arasındadır. UNESCO Sözleşmesi, ülke-
mizde 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onaylanmış-
tır. UNESCO'nun üye sayısı, Filistin'in 2011'de üye kabul edilme-
siyle 195'e yükselmiştir. UNESCO'da ayrıca 10 Ortak (Bağlı) Üye
Devlet bulunmaktadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
UNESCO sözleşmesini kabul etmeyen devlet yoktur.
B) UNESCO, barışçıl bir anlayışla kurulmuştur.
C) UNESCO'nun çalışmalarıyla savaşlar son bulmuştur.
D) Bazı devletler, kültürel mirasını paylaşmak istememektedir.
E) Türkiye'nin her teklifi değerlendirilmeye alınmıştır.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
3. UNESCO, Birleşmiş Milletler'in eğitim, bilim, kültür, bilgi ve ile- tişim alanlarında uzmanlaşma örgütü olarak Ikinci Dünya Sava- şı'nın bitiminde, savaşın zihinlerde başladığı ve sulh kültürünün her şeyden önce zihinlerde yeşertilmesi gerektiği anlayışı çer- çevesinde kurulmuştur. UNESCO Sözleşmesi, 1945 yılı Kasım ayında Londra'da 44 devletin katılımıyla kabul edilmiştir. Türki- ye, imzacı ilk 10 devlet arasındadır. UNESCO Sözleşmesi, ülke- mizde 20 Mayıs 1946 tarihli ve 4895 sayılı kanunla onaylanmış- tır. UNESCO'nun üye sayısı, Filistin'in 2011'de üye kabul edilme- siyle 195'e yükselmiştir. UNESCO'da ayrıca 10 Ortak (Bağlı) Üye Devlet bulunmaktadır. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? UNESCO sözleşmesini kabul etmeyen devlet yoktur. B) UNESCO, barışçıl bir anlayışla kurulmuştur. C) UNESCO'nun çalışmalarıyla savaşlar son bulmuştur. D) Bazı devletler, kültürel mirasını paylaşmak istememektedir. E) Türkiye'nin her teklifi değerlendirilmeye alınmıştır.
aştığı,
yuz-
olarak
sanat
etimin
asin-
le re-
eoya
gide-
altın
miş-
üren
nya-
de-
onik
p'in
tize
"uc-
leri
in-
12
Ankara Yayıncılık
4. Deneme
B KİTAPÇIĞI
38-40. soruları aşağıda verilen parçadan
hareketle yanıtlayınız.
Hayatını yazdığınız kişiyi aklamak veya mahkum
etmek gibi bir amaç taşımamak zorundasınız. Bu
süreçte sevginizi yahut nefretinizi paranteze almal.
sınız. Bu da çok zor bir iş gerçekten. Yazarken ister
istemez aranızda bir etkileşim oluyor. Bütün sırlarını
sizinle paylaşan bir dostunuz, bir arkadaşınız gibi
onun yanında olmanız gerekiyormuş gibi bir duygu
yaşamaya başlıyorsunuz. Bu tuzağa düştüğünüz
takdirde metnin problemli olması kaçınılmazdır. Ha-
yatını yazdığınız kişi çok sevdiğiniz biri olsa bile ara-
niza mesafe koymanız gerekir. Bu sebeple yaşayan
birinin yaşamını yazmak güçtür. Çünkü onun, çevre-
sinin varlığı bir rağmenlik duvarı örer, taleplerinden
kaçamazsınız.
38. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?
A
A) Duygularını yazma sürecine katmamak
B) Duygusal nitelikleri vurgulamak
C) Gerçekliği değiştirerek yazıya yansıtmak
D) Salt duygulardan hareket ederek yazmak
E) Duyguları canlandırıcı sözcükler yeğlemek
39. Bu parçaya göre hayatta olan birinin yaşamını
anlatan bir eser yazmayı zorlaştıran aşağıdaki-
lerden hangisidir?
A) Hayatı anlatılan kişinin hikâyesinin henüz tamam-
lanmamış olması
B) Yazarın olay örgüsü istenen yetkinliğe ulaşmadan
yazma işlemine girişmesi
C) Yazarın yazma özgürlüğünü kısıtlayıcı unsurların
alması
D) Yaşamı kaleme alınan kişinin yaşam öyküsünde
Sığlıklar olması
E) Yazarın üslup konusunda ikircikli durum yaşaması
40. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangi-
sine karşılık söylenmiş olabilir?
A) Biyografi kitaplarının baskı ve satış konusunda
karşılaştığı zorluklar nelerdir?
B) Yakın çevrenizden, sizde iz bırakmış kişilerde
birinin yaşamını anlatmayı düşündünüz mü?
C) Biyografi türündeki eserleri incelediğinizde ne tü
eksiklikler olduğunu fark ettiniz?
C
DXBir yazar, biyografisini kaleme aldığı kişiyle nas
bir bağ kurmalıdır?
E) Yazın dünyasında biyografi türünün müdavimle
olduğunu söyleyebilir misiniz?
TÜRKÇE TESTİ BİT
SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİN
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
aştığı, yuz- olarak sanat etimin asin- le re- eoya gide- altın miş- üren nya- de- onik p'in tize "uc- leri in- 12 Ankara Yayıncılık 4. Deneme B KİTAPÇIĞI 38-40. soruları aşağıda verilen parçadan hareketle yanıtlayınız. Hayatını yazdığınız kişiyi aklamak veya mahkum etmek gibi bir amaç taşımamak zorundasınız. Bu süreçte sevginizi yahut nefretinizi paranteze almal. sınız. Bu da çok zor bir iş gerçekten. Yazarken ister istemez aranızda bir etkileşim oluyor. Bütün sırlarını sizinle paylaşan bir dostunuz, bir arkadaşınız gibi onun yanında olmanız gerekiyormuş gibi bir duygu yaşamaya başlıyorsunuz. Bu tuzağa düştüğünüz takdirde metnin problemli olması kaçınılmazdır. Ha- yatını yazdığınız kişi çok sevdiğiniz biri olsa bile ara- niza mesafe koymanız gerekir. Bu sebeple yaşayan birinin yaşamını yazmak güçtür. Çünkü onun, çevre- sinin varlığı bir rağmenlik duvarı örer, taleplerinden kaçamazsınız. 38. Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak is- tenen aşağıdakilerden hangisidir? A A) Duygularını yazma sürecine katmamak B) Duygusal nitelikleri vurgulamak C) Gerçekliği değiştirerek yazıya yansıtmak D) Salt duygulardan hareket ederek yazmak E) Duyguları canlandırıcı sözcükler yeğlemek 39. Bu parçaya göre hayatta olan birinin yaşamını anlatan bir eser yazmayı zorlaştıran aşağıdaki- lerden hangisidir? A) Hayatı anlatılan kişinin hikâyesinin henüz tamam- lanmamış olması B) Yazarın olay örgüsü istenen yetkinliğe ulaşmadan yazma işlemine girişmesi C) Yazarın yazma özgürlüğünü kısıtlayıcı unsurların alması D) Yaşamı kaleme alınan kişinin yaşam öyküsünde Sığlıklar olması E) Yazarın üslup konusunda ikircikli durum yaşaması 40. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangi- sine karşılık söylenmiş olabilir? A) Biyografi kitaplarının baskı ve satış konusunda karşılaştığı zorluklar nelerdir? B) Yakın çevrenizden, sizde iz bırakmış kişilerde birinin yaşamını anlatmayı düşündünüz mü? C) Biyografi türündeki eserleri incelediğinizde ne tü eksiklikler olduğunu fark ettiniz? C DXBir yazar, biyografisini kaleme aldığı kişiyle nas bir bağ kurmalıdır? E) Yazın dünyasında biyografi türünün müdavimle olduğunu söyleyebilir misiniz? TÜRKÇE TESTİ BİT SOSYAL BİLİMLER TESTİNE GEÇİN
BBB B
DENEME SINAVI - 2
21. topluluğa seslenen kişi, dilin güzel ve etkileyici
olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri coş-
turmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak
duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve
harekete geçirmektir. Konuşmacı belli bir plana göre
konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve
inandırıcı olmalıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden
hangisi getirilmelidir?
A) Mulakatta
B) Nutukta C) Münazarada
E) Röportajda
D) Soyleşide
B
22. Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak
görmüşlerdir. Bu nedenle "Sanat toplum içindir." an-
layışını benimsemişlerdir. Dilin sadeleşmesi gerekti-
ğini söylemişler ancak bu konuda pek başarılı olama-
mışlardır. Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen
onun etkisinden kurtulamamışlardır. Bu dönemin sa-
natçıları aynı zam
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
BBB B DENEME SINAVI - 2 21. topluluğa seslenen kişi, dilin güzel ve etkileyici olmasına önem verir. Çünkü amaç, dinleyicileri coş- turmak, onları belli bir hedefe yönlendirmek, ortak duygularda bir araya getirerek heyecanlandırmak ve harekete geçirmektir. Konuşmacı belli bir plana göre konuşmalı, dinleyicileri sıkmaktan kaçınmalı, açık ve inandırıcı olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Mulakatta B) Nutukta C) Münazarada E) Röportajda D) Soyleşide B 22. Toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir. Bu nedenle "Sanat toplum içindir." an- layışını benimsemişlerdir. Dilin sadeleşmesi gerekti- ğini söylemişler ancak bu konuda pek başarılı olama- mışlardır. Divan edebiyatını eleştirmelerine rağmen onun etkisinden kurtulamamışlardır. Bu dönemin sa- natçıları aynı zam
eed nobrusyidaba hOT Deo ab nabrumbled lileg
SA astunutquio olyleegph0T sugo (M (V)
11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
A) Yunus Emre şiirlerini Divan'ında ve Mesnevi adlı eserin-
de toplamıştır.
itimliqsy ginsy iglid
B) Âşık Paşa, Garipname adlı eserini Anadolu Türklerine
tasavvufu öğretmek amacıyla yazmıştır.
C) Tasavvuf düşüncesini anlatan Makalat, Hacı Bektaş Ve-
li'nindir.
D) Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't - Türk adlı sözlüğün-
de Türk lehçeleriyle ilgili bilgiler de vermiştir.
E) Kutadgu Bilig'de dört şahıs konuşturulur. Bunlardan bi-
ri adalet'i, ikincisi saadet'i, üçüncüsü akıl'ı, dördüncüsü
de kanaat ve akıbet'i temsil eder,.
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
eed nobrusyidaba hOT Deo ab nabrumbled lileg SA astunutquio olyleegph0T sugo (M (V) 11. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A) Yunus Emre şiirlerini Divan'ında ve Mesnevi adlı eserin- de toplamıştır. itimliqsy ginsy iglid B) Âşık Paşa, Garipname adlı eserini Anadolu Türklerine tasavvufu öğretmek amacıyla yazmıştır. C) Tasavvuf düşüncesini anlatan Makalat, Hacı Bektaş Ve- li'nindir. D) Kaşgarlı Mahmut, Divanü Lügati't - Türk adlı sözlüğün- de Türk lehçeleriyle ilgili bilgiler de vermiştir. E) Kutadgu Bilig'de dört şahıs konuşturulur. Bunlardan bi- ri adalet'i, ikincisi saadet'i, üçüncüsü akıl'ı, dördüncüsü de kanaat ve akıbet'i temsil eder,.
TYT
TÜRKÇE TESTİ
15. Ne küskünlük ne bitkinlik ne ayrılığın hüznü var içimde
Desem yalandır, yürüyorum, her adımda içimi çeke çeke
Bu dizeler için;
1. Birden çok sözcükte ünsüz yumuşaması vardır.
II. Her iki dizede, ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük
vardır.
III. Ünlü daralmasına örnek sözcüğe yer verilmiştir.
IV. Ünsüz benzeşmesine örnek olacak birden çok söz-
cük vardır.
V. Ünlü düşmesine birden çok örnek vardır.
numaralı yargılardan hangisi yanlıştır?
1.
B) II.
C) III.
D) IV.
C
E) V.
18.
19
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
TYT TÜRKÇE TESTİ 15. Ne küskünlük ne bitkinlik ne ayrılığın hüznü var içimde Desem yalandır, yürüyorum, her adımda içimi çeke çeke Bu dizeler için; 1. Birden çok sözcükte ünsüz yumuşaması vardır. II. Her iki dizede, ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük vardır. III. Ünlü daralmasına örnek sözcüğe yer verilmiştir. IV. Ünsüz benzeşmesine örnek olacak birden çok söz- cük vardır. V. Ünlü düşmesine birden çok örnek vardır. numaralı yargılardan hangisi yanlıştır? 1. B) II. C) III. D) IV. C E) V. 18. 19
abies) (8
nusteoda
leevexir xlisH (Q
12. Aşağıdakilerden
hangisi pendnâme niteliği taşıyan
bir mesneviden alınmamıştır?
A) Hâlki gamz itmese şöhret bulmaz
Nâfiz olmaz sözi rağbet bulmaz
B) Açma söz kâdı ile paşadanell "ivenzoM
Saña lâzım degül ol gûne suhan
C) Leyli'i sağınma benden ayru
abruevidens navid Finneru
Ben haste isem o dahi sayru
D) Öyle şahs ile sakın ülfetden
smoR (A
Nâr-ı dûzah gelür ol sohbetden
E) Fazla mâl olmayıcak yapma binâ sub oylex 10
nibbel Eyleme mâlüni bîhûde hebâ
ve yanlışlarını gör, çözüm videolarını izle!
özel oluşturulabilmesi için bu çok önemli!
Lise Türkçe
Söylev (Nutuk)
abies) (8 nusteoda leevexir xlisH (Q 12. Aşağıdakilerden hangisi pendnâme niteliği taşıyan bir mesneviden alınmamıştır? A) Hâlki gamz itmese şöhret bulmaz Nâfiz olmaz sözi rağbet bulmaz B) Açma söz kâdı ile paşadanell "ivenzoM Saña lâzım degül ol gûne suhan C) Leyli'i sağınma benden ayru abruevidens navid Finneru Ben haste isem o dahi sayru D) Öyle şahs ile sakın ülfetden smoR (A Nâr-ı dûzah gelür ol sohbetden E) Fazla mâl olmayıcak yapma binâ sub oylex 10 nibbel Eyleme mâlüni bîhûde hebâ ve yanlışlarını gör, çözüm videolarını izle! özel oluşturulabilmesi için bu çok önemli!