Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. Usta, çatının üzerinde, keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyordu. Ağustosun sonuna yaklaştıkları için ev sa- hi

3. Usta, çatının üzerinde, keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara
keseri vuruyordu. Ağustosun sonuna yaklaştıkları için ev sa-
hibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlardan korku-
yordu. Bunun için sekiz kişi günlerdir hep çatıda uğraşıyordu.
IV
Öğ

3. Usta, çatının üzerinde, keskin bir koku dağıtan yaş tahtalara keseri vuruyordu. Ağustosun sonuna yaklaştıkları için ev sa- hibi çatının çabuk örtülmesini istemişti. Yağmurlardan korku- yordu. Bunun için sekiz kişi günlerdir hep çatıda uğraşıyordu. IV Öğleleri şöyle on dakika dinlenip biraz ekmek ve yarım kar- V puz yedikten sonra tekrar işe başlıyorlardı. VI Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri be- lirteç değildir? A) Yalnız I D), Il ve Love Be Il CLII, IV ve V EV ve VI