Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ... Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydan

3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.
... Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar
meydanda idi ki...
İki hafta sonra, aynı saatte Ali Hoca, yeşil boyalı dükkânının kapı-
sında göründü. Namık Efendi bir arzuhal yazıyo

3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. ... Avukat ümitsizdi. Bu işi hatır için alıyordu. Haksızlık o kadar meydanda idi ki... İki hafta sonra, aynı saatte Ali Hoca, yeşil boyalı dükkânının kapı- sında göründü. Namık Efendi bir arzuhal yazıyordu. Gözlüğünün üstünden müşterisini görünce güldü: - Hoş geldin be! Ne dersin davayı kazandık, dedi. Bu kadar haksız bir yargıyı hâkimin nasıl verdiğine bir haftadır şaşıyordu. Ali Hoca soğukkanlılıkla: Benim gönderdiğim koç sayesinde kazandık, cevabını verdi. -Ne!.. Sen hâkime bir koç mu gönderdin? - Evet. -Buna cesaret ettin ha... - Evet, sen bana "Rüşvet düşmanıdır, kim hediye verirse haksız çıkar!" dememiş miydin? - Evet. - Ben de koçu gönderirken kendi ismimi vermedim. Ya ne yaptın? - Hasmim, Muhtar Huysuzoğlu'nun ismini verdim. Ihtiyar avukatın kalem elinden düştü. Arkasına dayandı. Karşısında parlayan mini mini siyah gözlere bakakaldı. 3 Bir hikâyeden alınan bu parçayla ilgili olarak; 1. Hâkim, rüşvet alan bir kişidir. II. Olay örgüsü, rüşvet teması etrafında oluşturulmuştur. III. Konu, iki hasım arasındaki bir anlaşmazlığın mahkeme- ye intikal etmesiyle gelişen bir olaydır. IV. Parçadaki temel çatışma, dürüstlük ve kurnazlık kavram- larıyla ilgilidir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III E) II ve IV 4 Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) Maupassant tarzı hikâye özellikleri vardır B) Hâkim bakış açsıyla yazılmıştır. C) Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır. C) Yalnız II D) Hikâyenin çözüm bölümüdür. E) Iç konuşma tekniğine yer verilmiştir.