Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

3. VE ANA DÜŞÜNCE Bir toplum bilimci, yaşananların toplum üzerinde- ki yansımalarını değerlendirirken sebep ve sonuç- larla ilgi

3.
VE ANA DÜŞÜNCE
Bir toplum bilimci, yaşananların toplum üzerinde-
ki yansımalarını değerlendirirken sebep ve sonuç-
larla ilgilenir. Bir botanikçi dağlardaki bitkileri, on-
ların türlerini, yetişme koşullarını belirlemek için
inceler. Şairse toplumda yaş

3. VE ANA DÜŞÜNCE Bir toplum bilimci, yaşananların toplum üzerinde- ki yansımalarını değerlendirirken sebep ve sonuç- larla ilgilenir. Bir botanikçi dağlardaki bitkileri, on- ların türlerini, yetişme koşullarını belirlemek için inceler. Şairse toplumda yaşananların yürek ka- lesini nasıl sarstığını ya da sağlamlaştırdığını an- latır. Çiçeklerin rengine, kokusuna, rüzgârla sali- nışına dikkat kesilir; bu hâlleriyle gönülde yankı- landırdıkları musikiyi dinler. Ne zaman ki şair, top- lum bilimci ya da botanikçi gibi davranmaya baş- lar; gerçek şiir ona yüz vermez olur. Bu parçaya göre bir şairde aranan nitelik aşa- ğıdakilerden hangisidir? AAT A) Dayandığı verilerin gerekçelerini de açıkla- masi B) Varlıkların ve olayların kendi iç dünyasındaki yansımalarını dile getirmesi C) Okurun beklentilerine cevap ararken kişisel tutumlardan ödün vermemesi D) Çevresini ve yaşamı, yenilenen bir bakışla in- celeyebilmesi E) Diğer bilim dalları ve bilim adamları ile arası- na mesafe koyması