Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3. XIII. yüzyılda İngiliz Kralı Yurtsuz John ile halk temsilcileri arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; Kral halkın rizası o

3.
XIII. yüzyılda İngiliz Kralı Yurtsuz John ile halk temsilcileri
arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; Kral halkın
rizası olmadan halktan vergi alamayacak ve hiç kimse
yargılanmadan hapis ve sürgün edilmeyecekti.
Buna göre Magna Charta ile ilgili aşağ

3. XIII. yüzyılda İngiliz Kralı Yurtsuz John ile halk temsilcileri arasında imzalanan Magna Charta'ya göre; Kral halkın rizası olmadan halktan vergi alamayacak ve hiç kimse yargılanmadan hapis ve sürgün edilmeyecekti. Buna göre Magna Charta ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Sınıfsal farklılığın ortaya çıkmasına neden olmuş- tur. B) Din adamlarının güç kazanmasını sağlamıştır. C) Skolastik düşüncenin önem kazanmasında etkili ol- muştur. D) Kişisel hakları güvence altına almıştır. E) Mutlak monarşiyi güçlendirmiştir.