Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

30. (1) Destanlarda, toplumların geçmişinde derin izler bırakan birtakım olaylar konu edilir. (II) Genellikle kahramanlık, yiğit

30. (1) Destanlarda, toplumların geçmişinde derin izler bırakan
birtakım olaylar konu edilir. (II) Genellikle kahramanlık, yiğitlik
ve olağanüstülüklerin anlatıldığı destan türünde öyküleyici
anlatım hâkimdir. (III) Kahramanlar olağanüstü özelliklere
sahip

30. (1) Destanlarda, toplumların geçmişinde derin izler bırakan birtakım olaylar konu edilir. (II) Genellikle kahramanlık, yiğitlik ve olağanüstülüklerin anlatıldığı destan türünde öyküleyici anlatım hâkimdir. (III) Kahramanlar olağanüstü özelliklere sahip olabilir. (IV) Destanlar oluşumları bakımından doğal destan ve yapay destan olarak ikiye ayrılır (V) Dante'nin İlahi Komedya'sı, Milton'un Kaybolmuş Cennet'i, Tasso'nun Kur- tarılmış Kudüs'ü doğal destanlara örnek olarak gösterilebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde destan türüyle ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir? AL B) II. C) III. EXV. div.