Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

30. 1. Faşizm - Hayat Sahası II. Nazizim - Hayat Sahası III. Nazizim - Kara Gömlekliler İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da

30.
1. Faşizm - Hayat Sahası
II. Nazizim - Hayat Sahası
III. Nazizim - Kara Gömlekliler
İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da orta-
ya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaç-
layan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğ-
ru olarak verilmişti

30. 1. Faşizm - Hayat Sahası II. Nazizim - Hayat Sahası III. Nazizim - Kara Gömlekliler İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'da orta- ya çıkan fikir akımı ve yayılmacı politikayı amaç- layan kavramlar yukarıdakilerin hangilerinde doğ- ru olarak verilmiştir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III 7- D) I ve II E) I, II ve III