Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

30. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlenne ilgili yanlış bir bilgidir? Bilge Kol Keder hen A) İtil Bulgarları hakanı

30. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlenne
ilgili yanlış bir bilgidir?
Bilge Kol Keder hen
A) İtil Bulgarları hakanı Almuş Han, İslamiyet'i kabul
eden ilk Türk hükümdarı olmuştur.
B)
Katvan Savaşı ile Moğollar Türkiye Selçuklularının
siyasi var

30. Aşağıdakilerden hangisi İlk Türk-İslam devletlenne ilgili yanlış bir bilgidir? Bilge Kol Keder hen A) İtil Bulgarları hakanı Almuş Han, İslamiyet'i kabul eden ilk Türk hükümdarı olmuştur. B) Katvan Savaşı ile Moğollar Türkiye Selçuklularının siyasi varlığına son vermiştir. C) Memluklar uzun yıllar halifeliğin koruyuculuğunu üstlenmişlerdir. D) Gazneli Mahmut, Hindistan'a yaptığı seferlerle İsla- miyet'in bu ülkede yayılmasını sağlamıştır. E) Karahanlılar Orta Asya'nın ilk büyük Türk İslam devleti olmuştur.