Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

30. Ressamlar, perspektifle birlikte işık ve gölge oyunlarını kul- lanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. O

30. Ressamlar, perspektifle birlikte işık ve gölge oyunlarını kul-
lanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar.
Oysaki üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir
ifadeyle üç boyutlu dünya, iki boyutlu kâğıt üzerine aktarı-
lır ve

30. Ressamlar, perspektifle birlikte işık ve gölge oyunlarını kul- lanarak resimlerin sanki gerçekmiş gibi görünmesini sağlar. Oysaki üzerine resim yapılan yüzey iki boyutludur. Diğer bir ifadeyle üç boyutlu dünya, iki boyutlu kâğıt üzerine aktarı- lır ve bu yapılırken optik bir yanılsama yaratılır. Resimde kullanılan ışık, gölge ve perspektif sabittir. Yani ressam doğrudan karşıya bakan birini çizdiğinde siz hangi açıdan bakarsanız bakın resimdeki kişiyi tam karşınızdaymış gibi görür, onun size baktığını düşünürsünüz. Ancak aynı şeyi karşınızda gerçek bir insan varken denediğinizde resimdeki bu yanılsama gerçekleşmez. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ula- şılamaz? metal Wine A) Optik yanılsama, gerçek nesnelerin iki boyutlu kâğıt üzerine yansıtılmasıdır. B) Resimde gerçeklik hissi, perspektifle birlikte işık ve göl- ge teknikleriyle sağlanır. C) Üç boyutlu resim çiziminde perspektif, ışık ve gölge sa- bit olmaz. D) Lark ve gölge, doğada dönüşüp değiştiği gibi sanatta da değişimlere uğrar. E) Resimde yanılsamanın gerçekleşmesi, nesnelerin sa- bitliği ya da hareketliliğine bağlıdır.