Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

30. Sanatın her alanında etkili olan modernizm, roman türünü de derinden etkilemiş ve bu türe yeni bir anlayış kazandırmiş- tir.

30. Sanatın her alanında etkili olan modernizm, roman türünü de
derinden etkilemiş ve bu türe yeni bir anlayış kazandırmiş-
tir. Modernistlere göre "Insan, dünyada hep aci görmüş ve
yaşadığı çevreye yabancılaşmıştır." Işte bu anlayıştan hare-
ketle yazarla

30. Sanatın her alanında etkili olan modernizm, roman türünü de derinden etkilemiş ve bu türe yeni bir anlayış kazandırmiş- tir. Modernistlere göre "Insan, dünyada hep aci görmüş ve yaşadığı çevreye yabancılaşmıştır." Işte bu anlayıştan hare- ketle yazarlar "Insanın bu yalnızlığını ve durumunu" roman- da anlatmaya çalışmıştır. Aslında bu ifadeler modernist ro- manın ipuçlarını bize vermektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada sözü edilen edebi akıma bağlı yazarlara örnek gösterilemez? A) Sabahattin Ali B) Yusuf Atılgan C) Oğuz Atay D) Ferit Edgü E) Adalet Ağaoğlu