Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Şimdilerde reklamcılık yükselişe geçti. Bunu güzel bir ge- lişme olara

31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla-
yınız.
Şimdilerde reklamcılık yükselişe geçti. Bunu güzel bir ge-
lişme olarak nitelendirenlerden farklı düşünüyorum ben.
Çünkü her şeyi allayıp pullayarak insanlara sunma gibi bir
özelliğe sahip reklamcıl

31. - 32. soruları aşağıdaki parçaya göre cevapla- yınız. Şimdilerde reklamcılık yükselişe geçti. Bunu güzel bir ge- lişme olarak nitelendirenlerden farklı düşünüyorum ben. Çünkü her şeyi allayıp pullayarak insanlara sunma gibi bir özelliğe sahip reklamcılığın, eleştirinin başdüşmanı oldu- ğunu düşünüyorum. Üstelik bu reklamlar, reklamı yapılan şeyin gerçek özelliğini yansıtmıyor. Yani niteliksiz bir yığın yapıtın başyapıt gibi sunulması da söz konusu. Bunları hiç kimse düşünmüyor. Reklamı yapılan bir yapıtı iyi mi kötü mü diye sorgulamadan hemen alıyor insanlar. Çünkü rek- lam, insanda inanılmaz bir alma isteği uyandırıyor. Böyle bir ortamda eleştiri gelişebilir mi? Eleştiri gelişemeyince de insanlar bol reklamlı ama içleri boş ürünleri alıyor ve böy- lece aldanıyor. 31. Jaipron 1. Tüketicinin ürünü daha pahalıya alması II. Tüketicinin ürünün içeriğini kafasına çok takması III. Tüketicinin tüketme arzusunun kamçılanması Bu parçaya göre yukarıdakilerden hangileri reklamcı- lığın yükselişi sonucunda ortaya çıkan olumsuz du- rumlardan değildir? A) I ve II D) I ve III B)Yalnız II Yalnız III C) II ve III TY 33.