İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Fiiller Soruları

Başa-
ğlup ol-
ndan
da kay-
|||
-bedi-
de de-
Kaza-
dece
33
çık-
Ela-
gö-
en
ki
TO Tarih:
D
Y
B
CARI
2. (1) Görevimiz Tehlike gibi filmlerin olmazsa olmazlarından bi-
ri de boğazına yerleştirdiği küçük bir çip yardımıyla istediği
kişinin sesini taklit edebilen ajanlardır. (II) Lyrebird adlı yapay
zekâ yazılımıyla bilgisayarın sesinizi taklit etmesi mümkün.
(III) Bunun için önce yazılımın internet sitesine kaydolup ek-
randa gördüğünüz otuz cümleyi okuyorsunuz. (IV) Sonrasın-
da bilgisayar, sesinizi taklit etmeye çalışıyor ve yazdığınız İn-
gilizce bir metni sizin sesinizle okuyabiliyor. (V) Yazılım, daha
deneme aşamasında olsa da sonuçlar ürkütücü olabilir çün-
kü yazılımın biraz daha geliştirilmesi durumunda yakınlarını-
zın telefonla aranıp sanki arayan sizmişsiniz gibi dolandırıl-
ması hayli olasıdır.
C) III
Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisinde, "Ad
cümlesinde kimi zaman ek eylemin 3. tekil kişi ekinin kulla-
nılmadığı da olur." açıklamasına uygun bir kullanım vardır?
do
A) I
B) II
D) IV
sbasi
id nancy
dk.
Sigimanus nobnül
Gliavi bom
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklenk yanlış belirtilmiş-
tir?
A) Zehra, bu evin tek çocuğudur.
1
B) Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim.
E) V
Lise Türkçe
Fiiller
Başa- ğlup ol- ndan da kay- ||| -bedi- de de- Kaza- dece 33 çık- Ela- gö- en ki TO Tarih: D Y B CARI 2. (1) Görevimiz Tehlike gibi filmlerin olmazsa olmazlarından bi- ri de boğazına yerleştirdiği küçük bir çip yardımıyla istediği kişinin sesini taklit edebilen ajanlardır. (II) Lyrebird adlı yapay zekâ yazılımıyla bilgisayarın sesinizi taklit etmesi mümkün. (III) Bunun için önce yazılımın internet sitesine kaydolup ek- randa gördüğünüz otuz cümleyi okuyorsunuz. (IV) Sonrasın- da bilgisayar, sesinizi taklit etmeye çalışıyor ve yazdığınız İn- gilizce bir metni sizin sesinizle okuyabiliyor. (V) Yazılım, daha deneme aşamasında olsa da sonuçlar ürkütücü olabilir çün- kü yazılımın biraz daha geliştirilmesi durumunda yakınlarını- zın telefonla aranıp sanki arayan sizmişsiniz gibi dolandırıl- ması hayli olasıdır. C) III Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisinde, "Ad cümlesinde kimi zaman ek eylemin 3. tekil kişi ekinin kulla- nılmadığı da olur." açıklamasına uygun bir kullanım vardır? do A) I B) II D) IV sbasi id nancy dk. Sigimanus nobnül Gliavi bom 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklenk yanlış belirtilmiş- tir? A) Zehra, bu evin tek çocuğudur. 1 B) Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim. E) V
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem, diğerlerinden farklı
bir görevde kullanılmıştır?
fel
A) Söylediklerimi yaparsan seni bırakırım.
B) Nerede olduğunu sorarsa sakın söyleme.
C) Geçen gün bu saatlerde sınavdaydım.
D) Sen sokak sokak gezerken ben çalışıyordum.
E) Bu film, Çanakkale'de yazılan destanı anlatıyormuş.
240
Lise Türkçe
Fiiller
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem, diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? fel A) Söylediklerimi yaparsan seni bırakırım. B) Nerede olduğunu sorarsa sakın söyleme. C) Geçen gün bu saatlerde sınavdaydım. D) Sen sokak sokak gezerken ben çalışıyordum. E) Bu film, Çanakkale'de yazılan destanı anlatıyormuş. 240
10. derinlik olmayı sürdüreceğim bu sığ denizde
bir halkım ben, dünyanın kalbinde paslı bir hançer
kabuk bağlayan yaranın altında kaynayan irin
yurdumda konuk, içimde tutsak, uğraksız göçer
Bu dizelerde kaç yüklem kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Lise Türkçe
Fiiller
10. derinlik olmayı sürdüreceğim bu sığ denizde bir halkım ben, dünyanın kalbinde paslı bir hançer kabuk bağlayan yaranın altında kaynayan irin yurdumda konuk, içimde tutsak, uğraksız göçer Bu dizelerde kaç yüklem kullanılmıştır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, haber
kipiyle çekimlenmiş, türemiş yapılı, geçişli bir fiil-
dir?
A) Şirketin işlerinin düzelmesi için mutlaka hazır para
bulunmalıdır.
BRoman, insana gerçeklerin ardındaki gizleri anla-
tarak onları görme olanağı sağlar.
Cşleri yüzünden haftalardır bir türlü dinlenemiyor-
du.
D) Durup dururken başlayan ağrılarımdan kurtulmak
için bütün doktorları gezdim.
E) Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çar-
daklar yaptırsanız.
4.
Lise Türkçe
Fiiller
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi, haber kipiyle çekimlenmiş, türemiş yapılı, geçişli bir fiil- dir? A) Şirketin işlerinin düzelmesi için mutlaka hazır para bulunmalıdır. BRoman, insana gerçeklerin ardındaki gizleri anla- tarak onları görme olanağı sağlar. Cşleri yüzünden haftalardır bir türlü dinlenemiyor- du. D) Durup dururken başlayan ağrılarımdan kurtulmak için bütün doktorları gezdim. E) Evlerin önlerine kuru meşe dallarıyla örtülü çar- daklar yaptırsanız. 4.
pale-
2 kip
!PI
cat sip
SIC!
ise
kote
71 kip
300010
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit zamanlı
bir eylem yoktur?
A) Bu eseri, saygın bir yazarımız dilimize çevirmiş.
B) ihsan abi bize kasabadan oyuncaklar getirirdi
C) Ömrünün en güzel günlerini bu köyde geçirmiş.
D) Bir daha buraya gelmek istemiyorum, diye tuttur-
muş.
E) Bu eserlerin çok kolay yazılamayacağını içimizde
en çok o bilir.
Lise Türkçe
Fiiller
pale- 2 kip !PI cat sip SIC! ise kote 71 kip 300010 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit zamanlı bir eylem yoktur? A) Bu eseri, saygın bir yazarımız dilimize çevirmiş. B) ihsan abi bize kasabadan oyuncaklar getirirdi C) Ömrünün en güzel günlerini bu köyde geçirmiş. D) Bir daha buraya gelmek istemiyorum, diye tuttur- muş. E) Bu eserlerin çok kolay yazılamayacağını içimizde en çok o bilir.
dim.
I. Enis, öğretmeni ile göz göze gelmekten çekiniyordu.
X. Dün yirmi geçe vapurunu kaçırınca bir sonrakini
beklemek zorunda kaldık.
III. Yağlı güreşler sabahtan beri kıran kırana sürüyordu.
K. Doktor, yararı olur diye kaplıcaları tavsiye etmiş.
V Küçük bir kız, koşa koşa içeri girdi.
Zaf
SORU 6: Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde
"-e hal eki" almış sözcük kullanılmıştır?
A) ve II B) ve III C)I ve III D)I ve V Ell vev
5
BXYve 11
Lise Türkçe
Fiiller
dim. I. Enis, öğretmeni ile göz göze gelmekten çekiniyordu. X. Dün yirmi geçe vapurunu kaçırınca bir sonrakini beklemek zorunda kaldık. III. Yağlı güreşler sabahtan beri kıran kırana sürüyordu. K. Doktor, yararı olur diye kaplıcaları tavsiye etmiş. V Küçük bir kız, koşa koşa içeri girdi. Zaf SORU 6: Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde "-e hal eki" almış sözcük kullanılmıştır? A) ve II B) ve III C)I ve III D)I ve V Ell vev 5 BXYve 11
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek
kipi bir arada kullanılmıştır?
A) Hadi gülümse bulutlar gitsin
İşçiler iyi çalışsın, gülümse
B) Bir kadın eli gibi geçsin
İsterdim saçlarımdan rüzgâr
C) Gel, dünden bugüne
Güzel günlerden bahsedelim
D) Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz
Ey eski dost, yad edelim eski demleri
E) Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Lise Türkçe
Fiiller
4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde emir ve istek kipi bir arada kullanılmıştır? A) Hadi gülümse bulutlar gitsin İşçiler iyi çalışsın, gülümse B) Bir kadın eli gibi geçsin İsterdim saçlarımdan rüzgâr C) Gel, dünden bugüne Güzel günlerden bahsedelim D) Ey paslı tellerinde gülen, ağlayan aruz Ey eski dost, yad edelim eski demleri E) Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
E
Fiilde Çat
S-T23T
7.
"Hatice bütün gece köşkün bahçesinde gezindi." Attinga
Bu cümlenin fiiliyle aşağıdaki altı çizili fiillerden
hangisi özne-yüklem ilişkisi yönünden özdeştir?
A) Dedeler, nineler gülümser utangaç.
B) Senin sevginle avundu gönlüm yıllarca.
C) Gönülleri eski zaman şarkılarında gezer.
D) Bir daha dönmeyecek bedenleri o günlere.
E) Susma kalbim, söyle sen de sevgini.
10
05
Lise Türkçe
Fiiller
E Fiilde Çat S-T23T 7. "Hatice bütün gece köşkün bahçesinde gezindi." Attinga Bu cümlenin fiiliyle aşağıdaki altı çizili fiillerden hangisi özne-yüklem ilişkisi yönünden özdeştir? A) Dedeler, nineler gülümser utangaç. B) Senin sevginle avundu gönlüm yıllarca. C) Gönülleri eski zaman şarkılarında gezer. D) Bir daha dönmeyecek bedenleri o günlere. E) Susma kalbim, söyle sen de sevgini. 10 05
1-7231
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil
edilgen hâle getirilmiştir? y sien
A) Geçtiğimiz günlerde biz yokken evimize girilmiş.
B) Bu olanlara doğrusu herkes çok üzüldü.
C) Benden daha çok çalışmam istendi.
(amD) Yaptığı hatanın utancıyla etrafına bakındı. A
E) Anlatılanlardan doğrusunu söylemek gerekirse hiç-
bir şey anlamadım.
O
Fiilde Çatı
*
10. (1) Roman okumanın ta
romanın insana sund
gitmediğimiz yerlere
duymadığımız kavra
onlar öğretir bize.
Bu parçada nu
lerin çatıları il
hangisi yanlış
A) I. cümlenin
B) II. cümlen
C) III. cümle
D) IV. cüm
fiildir.
E) V. cü
Lise Türkçe
Fiiller
1-7231 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz bir fiil edilgen hâle getirilmiştir? y sien A) Geçtiğimiz günlerde biz yokken evimize girilmiş. B) Bu olanlara doğrusu herkes çok üzüldü. C) Benden daha çok çalışmam istendi. (amD) Yaptığı hatanın utancıyla etrafına bakındı. A E) Anlatılanlardan doğrusunu söylemek gerekirse hiç- bir şey anlamadım. O Fiilde Çatı * 10. (1) Roman okumanın ta romanın insana sund gitmediğimiz yerlere duymadığımız kavra onlar öğretir bize. Bu parçada nu lerin çatıları il hangisi yanlış A) I. cümlenin B) II. cümlen C) III. cümle D) IV. cüm fiildir. E) V. cü
arak
gös-
enir-
19. Bu şiir kitabını okuduğunuz zaman, içinizde bir mavi çocuk
gibi uyuyan düşleriniz açığa çıkıyor, kalbinizin yosun tutmuş
kıyısına rengârenk çiçekler sokuluyor, ruhunuz tatlı tatlı bir
gülümsemeyle şımarıyor.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
tır?
Zarf görevinde kullanılmış edat öbeği vardır.
Birden çok sifat-fiil kullanılmıştır.
C)Yapısı bakımından sıralı bir cümledir.
D) sim tamlamaları kullanılmıştır.
Edilgen çatılı fiil vardır.
Paraf
21.
Lise Türkçe
Fiiller
arak gös- enir- 19. Bu şiir kitabını okuduğunuz zaman, içinizde bir mavi çocuk gibi uyuyan düşleriniz açığa çıkıyor, kalbinizin yosun tutmuş kıyısına rengârenk çiçekler sokuluyor, ruhunuz tatlı tatlı bir gülümsemeyle şımarıyor. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış- tır? Zarf görevinde kullanılmış edat öbeği vardır. Birden çok sifat-fiil kullanılmıştır. C)Yapısı bakımından sıralı bir cümledir. D) sim tamlamaları kullanılmıştır. Edilgen çatılı fiil vardır. Paraf 21.
Paraf Yayınları
sen
malısın,
B) Özgür düşürebilren için önce tüm bildikleri sorg
3) Önümüzdeki hafta kimseye söz vermesen de bize yeme
Sen D) Ancak çevrenle iyi ilişkiler kurabilirsen mutlu bir tap
gelsen.
geçirebilirsin.
Bir beste gibi olun ki herkesjardınızdan özlemle
C
512
11. Güncele dokunmayan eserler, yeteri kadar alıcı bulamaz
Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıda verilenle
hangisi yanlıştır?
A) 3. tekil kişilidir.
B) Oluş fiilidir. 4
C) Olumsuz çekimlidir. →
D) Geniş zaman kipi almıştır. +
E) Zaman anlamı taşımaktadır.
bul
butobilic
12. I. Kitabı okudukça kafasındaki sorulara yenileri ekleniyor
II. Ailelerini mutlu edebilmek için bütün sıkıntılara katlanmay
göze almışlar.
III. İnsana değer katan, gerçeği önceden görebilmesidir.
IV. Toplumun beğenisini kazanamamış bir yapıt kalcilga
ulaşamaz. ulaşabil
V. Yaşadığımız olaylar bize gösterdi ki artık daha da dikkatli
Lise Türkçe
Fiiller
Paraf Yayınları sen malısın, B) Özgür düşürebilren için önce tüm bildikleri sorg 3) Önümüzdeki hafta kimseye söz vermesen de bize yeme Sen D) Ancak çevrenle iyi ilişkiler kurabilirsen mutlu bir tap gelsen. geçirebilirsin. Bir beste gibi olun ki herkesjardınızdan özlemle C 512 11. Güncele dokunmayan eserler, yeteri kadar alıcı bulamaz Bu cümlenin yüklemiyle ilgili olarak aşağıda verilenle hangisi yanlıştır? A) 3. tekil kişilidir. B) Oluş fiilidir. 4 C) Olumsuz çekimlidir. → D) Geniş zaman kipi almıştır. + E) Zaman anlamı taşımaktadır. bul butobilic 12. I. Kitabı okudukça kafasındaki sorulara yenileri ekleniyor II. Ailelerini mutlu edebilmek için bütün sıkıntılara katlanmay göze almışlar. III. İnsana değer katan, gerçeği önceden görebilmesidir. IV. Toplumun beğenisini kazanamamış bir yapıt kalcilga ulaşamaz. ulaşabil V. Yaşadığımız olaylar bize gösterdi ki artık daha da dikkatli
ST 68
insanların
unu düşü-
eşitlik gelir
azla kollu.
asite iner
umarsak
le birle-
V
Fiillerde Kip - Kişi - Çekim - II
Filler, bazen kendi kip anlamlarının dışında kullanılarak başka bir
kipin anlamını karşılayabilir. Buna "kip kayması" denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek vardır?
Bu akşam yurda geç döndüğünüz için gidip tutanak tutulmalı.
A)
B) Akşamları yaz sinemasına gideriz genellikle.
C) Okuldan geldiğinden beri odasında ders çalışıyor
D) Seneye yüksek lisansını yurt dışında yapacak.
E) Üç yıldır her ay zamanında ödevlerini teslim ediyor.
4.
MY
Lise Türkçe
Fiiller
ST 68 insanların unu düşü- eşitlik gelir azla kollu. asite iner umarsak le birle- V Fiillerde Kip - Kişi - Çekim - II Filler, bazen kendi kip anlamlarının dışında kullanılarak başka bir kipin anlamını karşılayabilir. Buna "kip kayması" denir. Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek vardır? Bu akşam yurda geç döndüğünüz için gidip tutanak tutulmalı. A) B) Akşamları yaz sinemasına gideriz genellikle. C) Okuldan geldiğinden beri odasında ders çalışıyor D) Seneye yüksek lisansını yurt dışında yapacak. E) Üç yıldır her ay zamanında ödevlerini teslim ediyor. 4. MY
6. Giyim insanların en temel ihtiyaçlarından biridir/ Değişik giyinme
ihtiyacı beraberinde modayı da doğurur. Aksesuar ise giyimin
vazgeçilmezleri içine girmeyi başaracakmış insanlara, zevkli ve
rahat giyinme imkânını sağlamak hazır giyim sektörüne düşmek
tedir. Bu ihtiyaca cevap vermek adına sektör çalışanları daha
ucuz, daha kaliteli ve daha özellikli giysiler, aksesuarlar üretme
arayışındadır. Teknik ve teknolojik anlamda sürekli gelişen düz
örme hazır giyim sektörü bünyesinde çalışacak nitelikli eleman-
lara her zaman ihtiyaç duymaktadır.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir?
A) Ek fiil alarak yüklem olmuş isim
B) Ek eylem alarak birleşik çekimli hâle gelmiş fiil
C) Ek eylem alarak yüklem olmuş zamir
D) Ek eylem alarak yüklem olmuş edat
E) Ek eylemin rivayet birleşik çekimi olarak kullanımı
V
Lise Türkçe
Fiiller
6. Giyim insanların en temel ihtiyaçlarından biridir/ Değişik giyinme ihtiyacı beraberinde modayı da doğurur. Aksesuar ise giyimin vazgeçilmezleri içine girmeyi başaracakmış insanlara, zevkli ve rahat giyinme imkânını sağlamak hazır giyim sektörüne düşmek tedir. Bu ihtiyaca cevap vermek adına sektör çalışanları daha ucuz, daha kaliteli ve daha özellikli giysiler, aksesuarlar üretme arayışındadır. Teknik ve teknolojik anlamda sürekli gelişen düz örme hazır giyim sektörü bünyesinde çalışacak nitelikli eleman- lara her zaman ihtiyaç duymaktadır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? A) Ek fiil alarak yüklem olmuş isim B) Ek eylem alarak birleşik çekimli hâle gelmiş fiil C) Ek eylem alarak yüklem olmuş zamir D) Ek eylem alarak yüklem olmuş edat E) Ek eylemin rivayet birleşik çekimi olarak kullanımı V
B
BENİM HOCAM
5. Türkü, anonim Türk halk edebiyatında ezgiyle söylenen bir nazım
biçimi ve türüdür. Türkü ezgiyle söylenirse ritimli türkü şeklini
alırdı. Batı Türkçesinde yeni bir türkü oluşturma anlamına
J
gelen "türkü yakmak" deyimi de sıkça kullanılmaktaydı. 15. yüzyıl
TYT-TÜRKÇE Soru Banka
Çağatay şairlerinden Ali Şir Nevaî, Mizanü'l-Evzan adlı eserinde
türküden söz eder. 15. yüzyılın ilk yıllarında yaşayan Babür Şah
ise Hüseyin Baykara Zamanı'nda türkülerin söylendiğini kaydeder.
IV
Türkü kavram olarak İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında "ir" ve
"yır" kelimesiyle ifade edilmişti. Batı Türkistan yörelerinde kullanılmış
oradan da Anadolu Türk edebiyatına geçmiştir.
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek fiil
yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
T
lo
/benimhocam
r
E
Lise Türkçe
Fiiller
B BENİM HOCAM 5. Türkü, anonim Türk halk edebiyatında ezgiyle söylenen bir nazım biçimi ve türüdür. Türkü ezgiyle söylenirse ritimli türkü şeklini alırdı. Batı Türkçesinde yeni bir türkü oluşturma anlamına J gelen "türkü yakmak" deyimi de sıkça kullanılmaktaydı. 15. yüzyıl TYT-TÜRKÇE Soru Banka Çağatay şairlerinden Ali Şir Nevaî, Mizanü'l-Evzan adlı eserinde türküden söz eder. 15. yüzyılın ilk yıllarında yaşayan Babür Şah ise Hüseyin Baykara Zamanı'nda türkülerin söylendiğini kaydeder. IV Türkü kavram olarak İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında "ir" ve "yır" kelimesiyle ifade edilmişti. Batı Türkistan yörelerinde kullanılmış oradan da Anadolu Türk edebiyatına geçmiştir. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde ek fiil yoktur? A) I B) II C) III D) IV E) V T lo /benimhocam r E
72. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatı sanatçı
larının topluma bilgi vermek, mesaj iletmek amacıyla
verdiği ürünlerden biri değildir?
A) Tasvir-i Efkâr
B) Talim-i Edebiyat
C) Edebiyat ve Hukuk
D) Şair Evlenmesi
E) Hürriyet Kasidesi
12
Lise Türkçe
Fiiller
72. Aşağıdakilerden hangisi, Tanzimat edebiyatı sanatçı larının topluma bilgi vermek, mesaj iletmek amacıyla verdiği ürünlerden biri değildir? A) Tasvir-i Efkâr B) Talim-i Edebiyat C) Edebiyat ve Hukuk D) Şair Evlenmesi E) Hürriyet Kasidesi 12
isi
4. Her taraf bugün bir başka güzel
Buraların havası bugün bir başka güzeldir
Eğer yorgunsan sen de gel bizle
Üstümüze doğan bir güneş gibisin sen
II. Nemiz eksik
Bu gökyüzü altında?
Soyunmuş dökünmüş bekliyordu
Bütün nimetleriyle yaşamak
U₁
MA
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?
A) İsme gelmiş ve düşmüş ek eylem
B) Yüklem durumundaki ek eylem
C) Olumsuzluk anlamlı ek eylem
Koşul anlamı veren ek fiil
E) Birleşik zaman yapan ek fiil
/benimhocam
223
Lise Türkçe
Fiiller
isi 4. Her taraf bugün bir başka güzel Buraların havası bugün bir başka güzeldir Eğer yorgunsan sen de gel bizle Üstümüze doğan bir güneş gibisin sen II. Nemiz eksik Bu gökyüzü altında? Soyunmuş dökünmüş bekliyordu Bütün nimetleriyle yaşamak U₁ MA Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? A) İsme gelmiş ve düşmüş ek eylem B) Yüklem durumundaki ek eylem C) Olumsuzluk anlamlı ek eylem Koşul anlamı veren ek fiil E) Birleşik zaman yapan ek fiil /benimhocam 223