Fiiller Soruları

46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Halkın benim bu dünyadan hiçbir şey alamadığımı görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın.
B) Eğer özgürce yaşamıyorsak, ölümü karşılamamız daha doğru olur.
C) Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık.
D) Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: "içimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his var." dedi.
E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum.
ttle L
Lise Türkçe
Fiiller
46. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Halkın benim bu dünyadan hiçbir şey alamadığımı görebilmesi için elimi tabutun dışında bırakın. B) Eğer özgürce yaşamıyorsak, ölümü karşılamamız daha doğru olur. C) Bir gün ayrılacağımızı düşünebilseydik, birbirimize daha iyi davranırdık. D) Voltaire, ölüm anında başında duran papaza: "içimde güzel bir yere göç ediyormuşum gibi bir his var." dedi. E) Hangi işe elimi atsam yüzüme gözüme bulaştırıyorum. ttle L
munun durumunu merak ediyorsanız İsmail Erünsal'ın ince-
leme kitabi "Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik'e
göz atmalisiniz.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıdakilerden hangisi yanlıştır?
Al-Thumarah cümle, biçimce olumlu ad cümlesidir.
B)-11 numaralı cümle, olumlu eylem cümlesidir.
C) numaralı cümle, kuralli cümledir.
V numaralı cümle, eylem cümlesidir.
numaralı cümle, bağımlı sıralı cümledir.
E)
15. (1) Daracık yollardan birbirine benzeyen sokaklara geçerken
tüm Kudüs'ün yalnızca bir simgeler oyunu olduğunu düşünü-
yorum. (II) Her şey bir başka din için başka anlama geliyor.
(III) Zamanların akışını izliyorum, rekabet hâlinde dinlerin
resmigeçidi, bütün ayrıntıları, renkleri, kılık kıyafetleriyle
karşımdalar. (IV) Arada nereden çıktığı belirsiz topluluklar
ellerinde haçlarla karşımda beliriyor. (V) Çan sesleri sokağın
seslerine karışıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir-
den çok yargı vardır?
A) I ve II
D) III ve IV
B) II ve III
BENİM HOCAM TAKTIKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTIKLERLE
C) I, II ve IV
E) IV ve V
Bu pa
ğıdak
AL
B) IL
CHIT
D) I
(E)
18. (1)
178
na
at
re
Lise Türkçe
Fiiller
munun durumunu merak ediyorsanız İsmail Erünsal'ın ince- leme kitabi "Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik'e göz atmalisiniz. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıdakilerden hangisi yanlıştır? Al-Thumarah cümle, biçimce olumlu ad cümlesidir. B)-11 numaralı cümle, olumlu eylem cümlesidir. C) numaralı cümle, kuralli cümledir. V numaralı cümle, eylem cümlesidir. numaralı cümle, bağımlı sıralı cümledir. E) 15. (1) Daracık yollardan birbirine benzeyen sokaklara geçerken tüm Kudüs'ün yalnızca bir simgeler oyunu olduğunu düşünü- yorum. (II) Her şey bir başka din için başka anlama geliyor. (III) Zamanların akışını izliyorum, rekabet hâlinde dinlerin resmigeçidi, bütün ayrıntıları, renkleri, kılık kıyafetleriyle karşımdalar. (IV) Arada nereden çıktığı belirsiz topluluklar ellerinde haçlarla karşımda beliriyor. (V) Çan sesleri sokağın seslerine karışıyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir- den çok yargı vardır? A) I ve II D) III ve IV B) II ve III BENİM HOCAM TAKTIKLERLE DİL BİLGİSİ BENİM HOCAM TAKTIKLERLE C) I, II ve IV E) IV ve V Bu pa ğıdak AL B) IL CHIT D) I (E) 18. (1) 178 na at re
SINAV
3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Bana göre vicdan,
nin kendine digandan
bakmasina, kendisini yontmasina imkan veren
Onemi bir niteliktir. Plaman mayainyan.
B
hatamizi fark etmemizi sağlayan bilince vicdan
[
eşlik eder. Sorumluluğumuzu görürken tanni
IV
iddiasından sakınmamiz, zulmetmekten kapmanız
terbiyenin yanı sıra vicdanın işlevidir.
3. Bu parçada yazanın "Vicdan'la ilgili vurgulamak
istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Insanin sürekli hata yapıp mahcup olmasin
büyük oranda engellediğ
B) Insanın kendisini şekillendirmesinde öneml
bir yere sahip olduğu
C) Terbiye eğitiminden bağımsız bir yerde
konumlandığı
D) Toplumsal ilişkilerin saghkh lerlemesindek
işlevinin öncelikli olduğu
E) Endişe duygusuyla paralel olduğu
Lise Türkçe
Fiiller
SINAV 3 ve 4. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Bana göre vicdan, nin kendine digandan bakmasina, kendisini yontmasina imkan veren Onemi bir niteliktir. Plaman mayainyan. B hatamizi fark etmemizi sağlayan bilince vicdan [ eşlik eder. Sorumluluğumuzu görürken tanni IV iddiasından sakınmamiz, zulmetmekten kapmanız terbiyenin yanı sıra vicdanın işlevidir. 3. Bu parçada yazanın "Vicdan'la ilgili vurgulamak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A) Insanin sürekli hata yapıp mahcup olmasin büyük oranda engellediğ B) Insanın kendisini şekillendirmesinde öneml bir yere sahip olduğu C) Terbiye eğitiminden bağımsız bir yerde konumlandığı D) Toplumsal ilişkilerin saghkh lerlemesindek işlevinin öncelikli olduğu E) Endişe duygusuyla paralel olduğu
10. Gök gürledi, yağmur başladı. İkimiz de islandık,
sırılsıklam olduk. Yakınlarda sığınacak bir yer yoktu ve
sığınacak yerin olmayışına ikimiz de seviniyorduk.
Çevrede sığınacak bir yer olsa belki de oraya koşar, bu
kadar ıslanmazdık.
Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A) Yansımadan türemiş eylem
B) İsimden fiil yapım eki
C) Sıralı cümle
D Kurallı birleşik eylem
E) Edat
Lise Türkçe
Fiiller
10. Gök gürledi, yağmur başladı. İkimiz de islandık, sırılsıklam olduk. Yakınlarda sığınacak bir yer yoktu ve sığınacak yerin olmayışına ikimiz de seviniyorduk. Çevrede sığınacak bir yer olsa belki de oraya koşar, bu kadar ıslanmazdık. Bu parçada aşağıda verilenlerden hangisi yoktur? A) Yansımadan türemiş eylem B) İsimden fiil yapım eki C) Sıralı cümle D Kurallı birleşik eylem E) Edat
YAYINLART
MİT
DENEME 14
7.
(1) Waren, Almanya'nın kuzeyinde küçük, güzel ve göl
kenarında bir kasaba. (II) Bu şirin kasabanın her
tarafına girip çıktım. (III) Evlerin balkonlarına, oya gibi
işli pencerelerine baktım durdum. (IV) Altı hafta
kaldığım bu kasabada kulak çınlamam geçmedi ama
pek çok şiir yazdırdı burası bana. (V) Kasabanın
adındaki "Müritz" Slavcada "Küçük Deniz" anlamına
geliyormuş.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
rivayet" anlamı vardır?
B) II
CY III
Se
Filimpi
DY IV
EV
Lise Türkçe
Fiiller
YAYINLART MİT DENEME 14 7. (1) Waren, Almanya'nın kuzeyinde küçük, güzel ve göl kenarında bir kasaba. (II) Bu şirin kasabanın her tarafına girip çıktım. (III) Evlerin balkonlarına, oya gibi işli pencerelerine baktım durdum. (IV) Altı hafta kaldığım bu kasabada kulak çınlamam geçmedi ama pek çok şiir yazdırdı burası bana. (V) Kasabanın adındaki "Müritz" Slavcada "Küçük Deniz" anlamına geliyormuş. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde rivayet" anlamı vardır? B) II CY III Se Filimpi DY IV EV
(1) Bir sanatkár, gördüğünden ziyade görmek istediğini
anlatır (II) Gökkubbenin altında, atalarımızın dolaşmadı-
ğı yer düşünülemez. (III) Dağda, ovada, bağda, bahçede
tabiatın bin bir rengine rastlamışlar. (IV) O renkleri sanat
imbiğinden süzmüşler. (V) Onun için lale, minyatürde üs-
lup işareti olarak benimsenmiştir.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde
gerçek özne yoktur?
A) I ve Il
B) II ve V
D) I ve ill
C) III ve IV
E) IV ve V
Lise Türkçe
Fiiller
(1) Bir sanatkár, gördüğünden ziyade görmek istediğini anlatır (II) Gökkubbenin altında, atalarımızın dolaşmadı- ğı yer düşünülemez. (III) Dağda, ovada, bağda, bahçede tabiatın bin bir rengine rastlamışlar. (IV) O renkleri sanat imbiğinden süzmüşler. (V) Onun için lale, minyatürde üs- lup işareti olarak benimsenmiştir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde gerçek özne yoktur? A) I ve Il B) II ve V D) I ve ill C) III ve IV E) IV ve V
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, basit zamanlı bir
fiildir?
A) Her akşam birkaç sayfa kitap okuyordu.
B Buranın insanını bir türlü anlayamadım.
C Seni daha önce buralarda görmüştüm.
D) Tatile gitmek için hazırlanıyordu.
E) Genç adam, güzel bir resim çizmişti.
Lise Türkçe
Fiiller
3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi, basit zamanlı bir fiildir? A) Her akşam birkaç sayfa kitap okuyordu. B Buranın insanını bir türlü anlayamadım. C Seni daha önce buralarda görmüştüm. D) Tatile gitmek için hazırlanıyordu. E) Genç adam, güzel bir resim çizmişti.
48. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin hangi-
si farklı bir yapıdadır?
A) Fillerin iki yanında yer tutmuşlar.
B) Yüzükoyun yol kenarında yatıyor.
C) Sıska vücutlu bir çocuk sesleniyor.
D) Bunun böyle olmayacağını bilelim.
Lise Türkçe
Fiiller
48. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerin hangi- si farklı bir yapıdadır? A) Fillerin iki yanında yer tutmuşlar. B) Yüzükoyun yol kenarında yatıyor. C) Sıska vücutlu bir çocuk sesleniyor. D) Bunun böyle olmayacağını bilelim.
31. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi
sözcük türü bakımından diğerlerinden farkli-
dir?
A) Bu çocuk, küçükken de akıllıydı.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Yağmurdan evin damı akmış.
D) Bu adam çok çalışkanmış.
Lise Türkçe
Fiiller
31. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi sözcük türü bakımından diğerlerinden farkli- dir? A) Bu çocuk, küçükken de akıllıydı. B) Ak akçe kara gün içindir. C) Yağmurdan evin damı akmış. D) Bu adam çok çalışkanmış.
11. Küçük çocuk, bir anda ortadan kayboluyor ve bir daha ken-
disinden haber alınamıyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine ben-
zer bir anlam kayması vardır?
A) Çocuklar, akşamları bu parkta oynuyor.
B) Bu kıyı kasabasında kışları kimsecikler kalmıyor.
C) Ressam, sergi için yarın İstanbul'a geliyor..
D) ilk makalesini bundan elli yıl önce kaleme alıyor.
E) Yanlış anlaşılmaktan her zaman korkuyor.
Lise Türkçe
Fiiller
11. Küçük çocuk, bir anda ortadan kayboluyor ve bir daha ken- disinden haber alınamıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine ben- zer bir anlam kayması vardır? A) Çocuklar, akşamları bu parkta oynuyor. B) Bu kıyı kasabasında kışları kimsecikler kalmıyor. C) Ressam, sergi için yarın İstanbul'a geliyor.. D) ilk makalesini bundan elli yıl önce kaleme alıyor. E) Yanlış anlaşılmaktan her zaman korkuyor.
11. Küçük çocuk, bir anda ortadan kayboluyor ve bir daha ken-
disinden haber alınamıyor.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine ben-
zer bir anlam kayması vardır?
A) Çocuklar, akşamları bu parkta oynuyor.
B) Bu kıyı kasabasında kışları kimsecikler kalmıyor.
C) Ressam, sergi için yanın İstanbul'a geliyor.
D) ilk makalesini bundan elli yıl önce kaleme alıyor.
E) Yanlış anlaşılmaktan her zaman korkuyor.
Lise Türkçe
Fiiller
11. Küçük çocuk, bir anda ortadan kayboluyor ve bir daha ken- disinden haber alınamıyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümledekine ben- zer bir anlam kayması vardır? A) Çocuklar, akşamları bu parkta oynuyor. B) Bu kıyı kasabasında kışları kimsecikler kalmıyor. C) Ressam, sergi için yanın İstanbul'a geliyor. D) ilk makalesini bundan elli yıl önce kaleme alıyor. E) Yanlış anlaşılmaktan her zaman korkuyor.
İki tane kip eki alan eyleme "birleşik zamanlı eylem" adını ve-
riyoruz. Üç çeşit birleşik zamanlı fiil vardır: hikâye, rivayet,
şart. "Çöz-ecek-ti-m" örneğinde olduğu gibi gelecek zaman
ekine di'li geçmiş zaman eki getirilmiş. Bunu gelecek zama-
nın hikâyesi olarak adlandırırız.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yük-
lem birleşik zamanlı bir fiildir?
A) Yanlış yapan öğrencileri affetti.
B) Öğrenciler dersi çabucak öğreniyor.
C) Bu konuyu bir de ben sana anlatayım.
D) Hazırladığın bu çalışma çok güzel olmuş.
E) Çocuklar bahçenin bir köşesinde sessizce oynuyorlardı.
Lise Türkçe
Fiiller
İki tane kip eki alan eyleme "birleşik zamanlı eylem" adını ve- riyoruz. Üç çeşit birleşik zamanlı fiil vardır: hikâye, rivayet, şart. "Çöz-ecek-ti-m" örneğinde olduğu gibi gelecek zaman ekine di'li geçmiş zaman eki getirilmiş. Bunu gelecek zama- nın hikâyesi olarak adlandırırız. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yük- lem birleşik zamanlı bir fiildir? A) Yanlış yapan öğrencileri affetti. B) Öğrenciler dersi çabucak öğreniyor. C) Bu konuyu bir de ben sana anlatayım. D) Hazırladığın bu çalışma çok güzel olmuş. E) Çocuklar bahçenin bir köşesinde sessizce oynuyorlardı.
kay-
an
8.
yimle "duygu sömürü
reksiz kullanılmamıştır?
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem ge-
A) Güvenlik görevlisi burada bekleme
söyledi.
yapmamamızı
B) Bu havada dolaşırsan elbette hasta olursun.
C)Yarın bana güzel haberler vereceğini ümit ediyorum
D) Sen çalışmalarını bölme, sofrayı hazır edince sana ha-
ber veririm.
E) Bu karşılaşmada yenilgi alan takımın oyuncuları çok
üzgündü.
Lise Türkçe
Fiiller
kay- an 8. yimle "duygu sömürü reksiz kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yardımcı eylem ge- A) Güvenlik görevlisi burada bekleme söyledi. yapmamamızı B) Bu havada dolaşırsan elbette hasta olursun. C)Yarın bana güzel haberler vereceğini ümit ediyorum D) Sen çalışmalarını bölme, sofrayı hazır edince sana ha- ber veririm. E) Bu karşılaşmada yenilgi alan takımın oyuncuları çok üzgündü.
e, na-
vardı.
andıra
etli-
in se-
ngi-
E) V
Puan Yayınları | Güç Sende Artik
DENEME SINAVI - 5
15. Estetik cümleler kurma yolundaki çabalarımız, gerek-
siz bir titizliğe boğulmamalıdır. Gereğinden fazla ti-
tizlik, amacın sapmasına yol açar. Yazarlıkta amaç,
bir konuyu güzel bir şekilde dile getirmek olduğuna
göre söyleyişin üzerine gereğinden fazla düşüp içe-
riği feda etmemeli. Içeriğe göre bir anlatım belirle-
mek, öz-biçim ilişkisini en yetkin düzeyde gözetmek,
birçok problemi halledecektir.
Bu parçadaki eylemlerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi yanlıştır?
A) Şimdiki zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş eylem
kullanılmıştır.
B) Ek eylem almış, gereklilik kipinde çekimlenmiş
eylem vardır.
C) Geniş zamanda çekimlenmiş birleşik eylem var-
dır.
H
D) Gelecek zamanda çekimlenmiş, yardımcı ey-
lemle kurulmuş birleşik eylem vardır.
E) Olumsuzluk eki almış eylem kullanılmıştır.
16. Seni düşünürken
17
Lise Türkçe
Fiiller
e, na- vardı. andıra etli- in se- ngi- E) V Puan Yayınları | Güç Sende Artik DENEME SINAVI - 5 15. Estetik cümleler kurma yolundaki çabalarımız, gerek- siz bir titizliğe boğulmamalıdır. Gereğinden fazla ti- tizlik, amacın sapmasına yol açar. Yazarlıkta amaç, bir konuyu güzel bir şekilde dile getirmek olduğuna göre söyleyişin üzerine gereğinden fazla düşüp içe- riği feda etmemeli. Içeriğe göre bir anlatım belirle- mek, öz-biçim ilişkisini en yetkin düzeyde gözetmek, birçok problemi halledecektir. Bu parçadaki eylemlerle ilgili olarak aşağıdakiler- den hangisi yanlıştır? A) Şimdiki zamanın hikâyesiyle çekimlenmiş eylem kullanılmıştır. B) Ek eylem almış, gereklilik kipinde çekimlenmiş eylem vardır. C) Geniş zamanda çekimlenmiş birleşik eylem var- dır. H D) Gelecek zamanda çekimlenmiş, yardımcı ey- lemle kurulmuş birleşik eylem vardır. E) Olumsuzluk eki almış eylem kullanılmıştır. 16. Seni düşünürken 17
7.
C
Geniş zaman bildiren "-dir" ek fiili, eklendiği fiiller-
de birleşik çekim oluşturmaz. Cümleye ihtimal ya
da kesinlik anlamı katar.
Buna göre "-dir" ek fiili aşağıdaki cümlelerden
hangisine ötekilerden farklı bir anlam katmıştır?
A) Bekle, yemeği ısıttıktan sonra masaya döne-
cektir
B) Merak etme, kitaplar ona çoktan ulaşmıştır.
C) Bu saatte uçak Diyarbakır Havaalanı'na inmistir.
D) Soğuğa dayanamadığı için Uludağ'a yazın çık-
mistir
E) Ders bitmiştir arkadaşlar, çıkabilirsiniz.
Lise Türkçe
Fiiller
7. C Geniş zaman bildiren "-dir" ek fiili, eklendiği fiiller- de birleşik çekim oluşturmaz. Cümleye ihtimal ya da kesinlik anlamı katar. Buna göre "-dir" ek fiili aşağıdaki cümlelerden hangisine ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? A) Bekle, yemeği ısıttıktan sonra masaya döne- cektir B) Merak etme, kitaplar ona çoktan ulaşmıştır. C) Bu saatte uçak Diyarbakır Havaalanı'na inmistir. D) Soğuğa dayanamadığı için Uludağ'a yazın çık- mistir E) Ders bitmiştir arkadaşlar, çıkabilirsiniz.
4.
Ek fiilin geniş zaman çekiminde kimi zaman "-dir"
eki kullanılmaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun
bir kullanım söz konusudur?
A) Devrildikçe kıpkırmızı kesiliyor, devrildikçe
yeni bir dünyaya doğru.
B) Volta atıyor kıyıdan kıyıya, denizin malta taşlı
avlusunda vapurlar.
C) Burada var, sert rüzgârla boşanacak çığlık ara-
sında iki saniye sonra susacak biri.
D) Boğaz Köprüsü, öfkeyle inip kalkan bir elin bi-
raktığı titreşimdir, İstanbul'un suratında.
E) Sağduyu dururken ölümü bile göze alacak ka-
dar esinleyen neydi bunca insanı?
Lise Türkçe
Fiiller
4. Ek fiilin geniş zaman çekiminde kimi zaman "-dir" eki kullanılmaz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde buna uygun bir kullanım söz konusudur? A) Devrildikçe kıpkırmızı kesiliyor, devrildikçe yeni bir dünyaya doğru. B) Volta atıyor kıyıdan kıyıya, denizin malta taşlı avlusunda vapurlar. C) Burada var, sert rüzgârla boşanacak çığlık ara- sında iki saniye sonra susacak biri. D) Boğaz Köprüsü, öfkeyle inip kalkan bir elin bi- raktığı titreşimdir, İstanbul'un suratında. E) Sağduyu dururken ölümü bile göze alacak ka- dar esinleyen neydi bunca insanı?