Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

32. Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük so- nuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerinde etkili olmakla kalmayacak, aynı

32. Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük so-
nuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerinde etkili
olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm
görmüş milletleri, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını
tehdit eden ve baskılayan zalimler aleyhine hare-
ket iç

32. Bizim bu büyük zaferimizin doğuracağı büyük so- nuçlar, yalnız Türkiye'nin yazgısı üzerinde etkili olmakla kalmayacak, aynı zamanda bütün zulüm görmüş milletleri, kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit eden ve baskılayan zalimler aleyhine hare- ket için yüreklendirecektir. Mustafa Kemal'in bu sözü ile Kurtuluş Sa- vaşı'nın hazırlık döneminde alınan kararlardan hangisinin benzerlik gösterdiği söylenebilir? A) Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehli- kededir. <B) Manda ve himaye kabul edilemez. C) Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölüne- mez. -D) İşgal emeli taşımayan devletlerin yardımları ka- bul edilecektir. E) Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve ka- rarı kurtaracaktır. 34. Gene etkil Biri ols dü B C