Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

32. ense nou" Imilneg testet jeizes Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir- melerden hangisi yanlıştır? X Gari

32.
ense nou" Imilneg testet jeizes
Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir-
melerden hangisi yanlıştır? X
Garip Akımı ya da I. Yeni adı verilen şiir anlayışının en
büyük sanatçısıdır.
B) Şiir dışında öykü ve roman da yazmıştır.
jeten, yal

32. ense nou" Imilneg testet jeizes Orhan Veli ile ilgili olarak aşağıda yapılan değerlendir- melerden hangisi yanlıştır? X Garip Akımı ya da I. Yeni adı verilen şiir anlayışının en büyük sanatçısıdır. B) Şiir dışında öykü ve roman da yazmıştır. jeten, yalın, gerçekçi, esprili ve yergili bir söyleyişi var- dır. D) Edebî sanatlara, imgeye, şairane söyleyişe karşıdır. E) Çocukluk, özgürlük, deniz, İstanbul ve toplum sorunları konularında yoğunlaşmıştır.