Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

33. Eleştirmen: - Ozanın toplum içinde bir sorumluluğu olmalı, görüşün- den hareketle, ozanın sorumluluğunu nasıl duyuyor, nasıl

33. Eleştirmen:
- Ozanın toplum içinde bir sorumluluğu olmalı, görüşün-
den hareketle, ozanın sorumluluğunu nasıl duyuyor, nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Şair:
- Toplumsal sorumluluğu üstlenen ozanlar, bunu yoğun
biçimde duyumsar. Onların görevi, hayatın deği

33. Eleştirmen: - Ozanın toplum içinde bir sorumluluğu olmalı, görüşün- den hareketle, ozanın sorumluluğunu nasıl duyuyor, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şair: - Toplumsal sorumluluğu üstlenen ozanlar, bunu yoğun biçimde duyumsar. Onların görevi, hayatın değiştirilmesi- ne katılmak, şiirleriyle hayatın değiştirilebilir olduğunu hiç durmadan vurgulamaktır. Bunu yaparken tekil davrana- mayız. Birimizin yazdığı ötekilerinkiyle bütünlenir. Giderek yaşamın bir parçası olur. Aşağıdaki yargılardan hangisinin bu diyalogdaki şai- rin sanat anlayışıyla örtüştüğü söylenebilir? A) Sanatçı, toplumda yaşananları sanatlı bir dille anlatıp okurda estetik bir farkındalık yaratmalıdır. B) Şiir, sanat, kültür üstüne kaleme alınan yazıların dö- nemsel yönelimlerin dışına çıkması, geneli yansıtabil- mesi önemlidir. C) Şiirlerim; aşk sevgi, ayrılık, yalnızlık, özlem gibi çeşitli acılarımın, sevinçlerimin birleşimi ve sanatçı kişiliği- min bir parçasıdır. D) Benim şiirim, halk şiirinin uzantısı değildir ama şiirimin yaslanması gereken geleneğin öncelikle kendi gele- neğimiz olduğunun farkındayım. E) Yaşamın değişimine katkı sunmak, mevcut şartların değişebilir olduğunu vurgulamak, şiirlerimi yazış ama- cımdır. san, var olduğu andan bu yana kon