Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

33. Halktan para toplanarak kuvayımilliye teşkilatı oluşturuldu. Üsteğmen Mehmet Sait'in "Şahin" takma adıyla Kuvayımilliye Komu

33.
Halktan para toplanarak kuvayımilliye teşkilatı oluşturuldu.
Üsteğmen Mehmet Sait'in "Şahin" takma adıyla Kuvayımilliye
Komutanlığı'na atanması ile halk örgütlü bir güç haline geldi.
Kent, "Semt Teşkilatı" adı verilen 27 bölgeye ayrıldı.
Milli Mücadele

33. Halktan para toplanarak kuvayımilliye teşkilatı oluşturuldu. Üsteğmen Mehmet Sait'in "Şahin" takma adıyla Kuvayımilliye Komutanlığı'na atanması ile halk örgütlü bir güç haline geldi. Kent, "Semt Teşkilatı" adı verilen 27 bölgeye ayrıldı. Milli Mücadele Dönemi'ne ait yukarıdaki bilgiler, aşağıdaki lerden hangisindeki direniş ile ilgilidir? A) Urfa D) Antep A) Yalnız I B) Maraş 34. "İlk Türk devletlerinde kağan Gök Tengri tarafından geniş yet- kilerle donatılmasına ve her konuda son sözü söyleme yetki- sine sahip olmasına rağmen, devlet işlerinde danışmaya önem verirdi." ifadesini kullanan bir tarihçinin, bu yargısına; V D) I ve III E) Hatay 1. Kurultay, II. Divan-ı Saltanat, III. Âyan Meclisi kurumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir? B) Yalnız II C) İzmir E) I, II ve III C) I ve II 36