Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi'nde Müslü- manların Sasanilerle yaptığı savaşlardan biri değildir? A) Köprü D) Celul

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi'nde Müslü-
manların Sasanilerle yaptığı savaşlardan biri değildir?
A) Köprü
D) Celula
B) Yermuk
E) Nihavent
C) Kadisiye
Paylaşım Yayınları
tidant
36. Batı Av
rim se
dir. Af
9
60'tar
Avrup
de ise
Bu d
I
B) E
TE

34. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömer Dönemi'nde Müslü- manların Sasanilerle yaptığı savaşlardan biri değildir? A) Köprü D) Celula B) Yermuk E) Nihavent C) Kadisiye Paylaşım Yayınları tidant 36. Batı Av rim se dir. Af 9 60'tar Avrup de ise Bu d I B) E TE