Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

34. Yeni Türk Devleti'nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ka- bul etmesi dış politikada aşağıdaki devletlerden han- gisiyle ilişkile

34. Yeni Türk Devleti'nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ka-
bul etmesi dış politikada aşağıdaki devletlerden han-
gisiyle ilişkilerinde sorun ortaya çıkarmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İtalya
D) Sovyet Rusya E) Almanya

34. Yeni Türk Devleti'nin Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nu ka- bul etmesi dış politikada aşağıdaki devletlerden han- gisiyle ilişkilerinde sorun ortaya çıkarmıştır? A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) Sovyet Rusya E) Almanya