Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

35. Eğer insanlık kavramının insandan daha büyük, daha önemli, daha görkemli olduğuna inanmasam yaşamak oldukça zor bir hâle gel

35. Eğer insanlık kavramının insandan daha büyük, daha önemli,
daha görkemli olduğuna inanmasam yaşamak oldukça zor bir
hâle gelirdi. İnsan, bu gezegenin üstünde yaşamış ve hâlen ya-
şayan canlılar arasında gezegeni yok edebilecek olanaklara sa-
hip ilk ve

35. Eğer insanlık kavramının insandan daha büyük, daha önemli, daha görkemli olduğuna inanmasam yaşamak oldukça zor bir hâle gelirdi. İnsan, bu gezegenin üstünde yaşamış ve hâlen ya- şayan canlılar arasında gezegeni yok edebilecek olanaklara sa- hip ilk ve tek tür. Ama bu gücün sorumluluğunu taşıyabiliyor mu? Kuşkum var. Malraux'un dediği gibi, insanlar makine ve teknoloji çağını yıkım çağına dönüştürdüler. İnsanın daha in- san olması gerekiyor. Bu parçadan aşağıdakilerin hangisi çıkarılabilir? A) İnsanlığa en büyük zararı, insanların kendisi vermektedir. B) Dünyayı daha yaşanır hâle getirmek için teknolojiden uzak- laşmak gerekir. aid sh C) Bilim, insanoğlunun ilerleme yolunda en büyük yardımcı- sıdır. D) İnsanların bir arada yaşamalarını sağlayan en önemli et- ken, toplumsal ilerlemedir. E) İnsanların mutluluğu, sanat bilinci kazanmalarına bağlıdır.