Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

35. Güney Moğolistan'daki köylüler, "ger" adlı gelenek- sel çadırlarında yaşayıp keçi, koyun ve deve çoban- lığı yaparak göçebe

35. Güney Moğolistan'daki köylüler, "ger" adlı gelenek-
sel çadırlarında yaşayıp keçi, koyun ve deve çoban-
lığı yaparak göçebe bir hayat sürüyor.
Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi-
si şöylenemez?
G
Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir.
B

35. Güney Moğolistan'daki köylüler, "ger" adlı gelenek- sel çadırlarında yaşayıp keçi, koyun ve deve çoban- lığı yaparak göçebe bir hayat sürüyor. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangi- si şöylenemez? G Farklı türde eylemsilere yer verilmiştir. B) Ünlü uyumuna uymayan ekler kullanılmıştır. C) Yüklemde zaman (anlam) kayması vardır. D) İlgi eki sifat yapma göreviyle kullanılmıştır. E) Edata yer verilmemiştir. TYT 3 15