Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

35. Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki Kuramı'nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton D) Platon hiçbirini yeni fiziği

35. Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki
Kuramı'nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların
popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton
D) Platon
hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski
fizik anlayışında

35. Modern fiziğin temeli olan Kuantum Kuramı hakkındaki Kuramı'nı temel alan eski fizikten kalma varsayımların popüler kitapların tümü şu noktanın altını çizer: Newton D) Platon hiçbirini yeni fiziğin içine taşıyamazsınız. Örneğin, eski fizik anlayışında bulunan, her olayın bir nedeni olduğu ya da olayların, nedenleri tarafından belirlendikleri anlayışını yeni fiziğe aktaramayacağınız gibi “parçacık" terimini Kuantum Kuramı içinde kullanıyorsanız parçacığın Newtoncu anlamda küçük bir madde parçası olduğunu da varsayamazsınız. Newton Kuramı ile Kuantum Kuramı hakkındaki bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? A) Bu iki kuramın birbirine karşıt olduğu B) Newton Kuramı'nın yanlış olduğu C) Kuantum Kuramı'nın daha nesnel olduğu o D) Bu iki kuramın farklı paradigmalarda olduğu E) Bilimsel bilginin tekrarlanabilir olduğu