Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

35. Tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir. Müzik toplumla

35. Tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin
etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir.
Müzik toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başın-
da yer alır. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede
müzik, önemli bir göstergedi

35. Tüm sanat dalları içinde insan ruhu üzerinde en derin etkiyi bırakan sanatın müzik olduğu kabul edilmektedir. Müzik toplumla etkileşip bütünleşen sanatların başın- da yer alır. Bir milletin gelişmişlik düzeyini belirlemede müzik, önemli bir göstergedi Toplumsal bir olgu olan müziğin geldiği nokta, toplumun geldiği noktayla paralel- lik gösterir. Çin filozofu Konfüçyüs, kişiler ve toplumlar üzerinde müziğin etkisini şöyle tarif etmiştir: "Bir milletin mutlu ve ahlaklı bir şekilde idare edilip edilmediğini anla- mak isterseniz o mepteketin müziğini dinleyiniz. Müzik devlet kurar, devlet yıkar." Eski Yunan filozoflarından Eflatun ve Aristo da müziğe büyük önem vermiş; gerek özgür insanın yetişmesinde gerekse şehir devletinin yönetimi düzeninde müziğe düşen rolü araştırmış, ince- lemişlerdir. Bu parçadan müzikle ilgili olarak Bazı düşünürler müziğin devlet yönetiminde önemli bir faktör olduğunu ileri sürmüştür. Müzik bir toplumun medeniyet seviyesinin ölçütlerin- dendir. Güzel sanatlar dallarından biri olan müzik, insanın iç dünyası üzerinde oldukça tesirlidir. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve 11 JHH. D) I ve I B) I, II yell C) I ve III E) Yalnız til