Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

36. Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını mut- laka hak ettikleri yere yerleştirir. Hele hak etmedikleri yüksek

36. Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını mut-
laka hak ettikleri yere yerleştirir. Hele hak etmedikleri yüksek-
liğe çıkarılanlardan hiçbiri onun elinden kurtulamaz.
Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene
mez?
shueshoe

36. Ne tuhaf şeydir şu zaman! Edebiyat ve sanat adamlarını mut- laka hak ettikleri yere yerleştirir. Hele hak etmedikleri yüksek- liğe çıkarılanlardan hiçbiri onun elinden kurtulamaz. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylene mez? shueshoe Bill -A) Birden fazla tamlayanın bir tamlanana bağlandığı ad tam- lası vardır. B) Adlaşmış sifat-eyleme yer verilmiştir. C) E eylem kullanılmıştır. D) Ilgeç (edat) vardır. E Devrik, olumlu ve basit yapılı bir isim cümlesi vardır. date heiniyevnemsul Diğer sayfaya geçini