Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

37. (1) Çocukluğum öyle güzel bir mahallede geçti ki an- latamam; hayatımın en güzel anıları o zamana ait. (II) 1975'li yıllar..

37. (1) Çocukluğum öyle güzel bir mahallede geçti ki an-
latamam; hayatımın en güzel anıları o zamana ait.
(II) 1975'li yıllar... Ankara'da merkezden hayli uzak,
kuş uçmaz kervan geçmez bir gecekondu mahal-
lesi... (III) Henüz mahalleye su, elektrik, kanal

37. (1) Çocukluğum öyle güzel bir mahallede geçti ki an- latamam; hayatımın en güzel anıları o zamana ait. (II) 1975'li yıllar... Ankara'da merkezden hayli uzak, kuş uçmaz kervan geçmez bir gecekondu mahal- lesi... (III) Henüz mahalleye su, elektrik, kanalizas- yon, yol yapılmamış; toz toprak içinde yaşıyoruz. (IV) Ama herkes mutlu, umutlu; güzel günlere inanı- yor (M) Cocuklar da öyle. Büyük bir ceviz ağacı var. Onun altında sabah akşam maç, misket, saklambaç oynuyor. Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangile- rinde anlatım bozukluğu vardır? A) I ve Il B) Yalnız III D)-II, III ve V C) IV ve V Yalnız V len bilgiler doğru ve yanlış leler- Nitelik Yayıncılık A) L.de m 11. ba C) III. e D) M. s E) V. d 40. Dil o