Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

37. Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaş- ma anlamına gel

37. Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve
mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaş-
ma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz
bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmekte-
dir, öyleyse değişme her şeydi

37. Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaş- ma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmekte- dir, öyleyse değişme her şeydir. Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? A) Düşünce B) Madde C) Oluş D) idea E) Fenomen