Önerme Soruları

Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbiri-
ne çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta ben-
den başka kimse yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp
gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım
edebileceğimi düşündüm. Yardıma ihtiyaçları vardı
ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir eylemin
diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için
asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı düşüne-
rek eylemsiz kaldim.
Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle
ilişkilendirilebilir?
A) Pyrrhon'un kuşkuculuğuyla
B) Kant'ın ahlaki emir anlayışıyla
C) John Dewey'nin yararcılığı esas alan görüşüyle
D) Thomas Hobbes'un bencilik görüşüyle
E) Jeremy Bentham'ın hazzı temel alan yararcı an-
layışıyla
Felsefe
Önerme
Bir akşam yürüyüşü sırasında önümde iki araç birbiri- ne çarptı. Sürücüler yaralı ve baygındı. Etrafta ben- den başka kimse yoktu. İlk yardım ekiplerini arayıp gelmelerini beklerken yaralılara başka nasıl yardım edebileceğimi düşündüm. Yardıma ihtiyaçları vardı ama yardım ederken zarar verebilirdim. Bir eylemin diğerinden daha akıllıca olduğundan emin olmak için asla yeterince bilgiye sahip olamayacağımı düşüne- rek eylemsiz kaldim. Bu parça aşağıdaki özgün görüşlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir? A) Pyrrhon'un kuşkuculuğuyla B) Kant'ın ahlaki emir anlayışıyla C) John Dewey'nin yararcılığı esas alan görüşüyle D) Thomas Hobbes'un bencilik görüşüyle E) Jeremy Bentham'ın hazzı temel alan yararcı an- layışıyla
22. Siyasi partiler özellikle genel seçimlerden önce halka
bol vaatlerde bulunurlar. Bunlar memur ve isci maasla-
rindan eğitime ve yatırımlara kadar uzanan bir yelpaze-
de olur. Fakat bu vaatlerin bazılarıdevletin bütçe im-
kânlarıyla ve toplumun içinde bulunduğu şartlarla bağ-
daşmaz, uygulanma imkânı olmayan vaatlerdir, dolayı-
sıyla doğru değildir.
Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisi-
ni örneklendirir?
A) Tümel uzlasım
B) Fayda
C) Açık seçiklik
D) Uygunluk
E) Tutarlılık
Felsefe
Önerme
22. Siyasi partiler özellikle genel seçimlerden önce halka bol vaatlerde bulunurlar. Bunlar memur ve isci maasla- rindan eğitime ve yatırımlara kadar uzanan bir yelpaze- de olur. Fakat bu vaatlerin bazılarıdevletin bütçe im- kânlarıyla ve toplumun içinde bulunduğu şartlarla bağ- daşmaz, uygulanma imkânı olmayan vaatlerdir, dolayı- sıyla doğru değildir. Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisi- ni örneklendirir? A) Tümel uzlasım B) Fayda C) Açık seçiklik D) Uygunluk E) Tutarlılık
13. Õlüm varken biz yokuz; biz varken ölüm yok; onunla
hiçbir zaman karşılaşmayacağız ki ölüm gelecek
diye acı çekmek en büyük aptallıktır.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulan-
maktadır?
A) Her canlının mutlaka ölümü tadacağı
B) AC) çekmenin insanı olgunlaştıracağı
C) Olümün asla anlaşılamayacağı
Her türlü korkudan kurtulmak gerektiği
16
E) Ölümün kaçınılmaz olmadığı
de
im
C6
Felsefe
Önerme
13. Õlüm varken biz yokuz; biz varken ölüm yok; onunla hiçbir zaman karşılaşmayacağız ki ölüm gelecek diye acı çekmek en büyük aptallıktır. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vurgulan- maktadır? A) Her canlının mutlaka ölümü tadacağı B) AC) çekmenin insanı olgunlaştıracağı C) Olümün asla anlaşılamayacağı Her türlü korkudan kurtulmak gerektiği 16 E) Ölümün kaçınılmaz olmadığı de im C6
TYT Felsefe Denemeleri
Yasama, yürütme ve yargı güçleri halktan gelen
güçlerdir. Devlet bunları gerektiği gibi kullanama-
diğı zaman halk başkaldırabilmeli ve yöneticileri
değiştirmelidir. Devlet, bireyi ön plana çıkarıp ko-
rumalı, birey de görevlerini yerine getirerek devle-
te yardımcı olmalıdır.
Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağı-
olm
daki filozoflardan hangisine aittir?
inne
A) Locke
ebbem
B) Rousseau
"Sl Haldun
nebs
DIHobbea
ETPleten
slvesh
Felsefe
Önerme
TYT Felsefe Denemeleri Yasama, yürütme ve yargı güçleri halktan gelen güçlerdir. Devlet bunları gerektiği gibi kullanama- diğı zaman halk başkaldırabilmeli ve yöneticileri değiştirmelidir. Devlet, bireyi ön plana çıkarıp ko- rumalı, birey de görevlerini yerine getirerek devle- te yardımcı olmalıdır. Bu parçada dile getirilen devlet görüşü aşağı- olm daki filozoflardan hangisine aittir? inne A) Locke ebbem B) Rousseau "Sl Haldun nebs DIHobbea ETPleten slvesh
22. Siyasi partiler özellikle genel seçimlerden önce halka
bol vaatlerde bulunurlar. Bunlar memur ve işçi maaşla-
rindan eğitime ve yatırımlara kadar uzanan bir yelpaze-
de olur. Fakat bu vaatlerin bazıları devletin bütçe im-
kânlarıyla ve toplumun içinde bulunduğu şartlarla bağ-
daşmaz, uygulanma imkânı olmayan vaatlerdir, dolayı-
sıyla doğru değildir.
Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisi-
ni örneklendirir?
A) Tümel uzlaşım
B) Fayda
C) Açık seçiklik
Uygunluk
E) Tutarlılık
2.
Felsefe
Önerme
22. Siyasi partiler özellikle genel seçimlerden önce halka bol vaatlerde bulunurlar. Bunlar memur ve işçi maaşla- rindan eğitime ve yatırımlara kadar uzanan bir yelpaze- de olur. Fakat bu vaatlerin bazıları devletin bütçe im- kânlarıyla ve toplumun içinde bulunduğu şartlarla bağ- daşmaz, uygulanma imkânı olmayan vaatlerdir, dolayı- sıyla doğru değildir. Bu parça aşağıdaki doğruluk ölçütlerinden hangisi- ni örneklendirir? A) Tümel uzlaşım B) Fayda C) Açık seçiklik Uygunluk E) Tutarlılık 2.
H
nsuz
32. Ters döndürmesi “Bazı eşya olmayanlar insan olma-
yan değildir." olan önermenin orijinali aşağıdakiler-
den hangisidir?
35.-40.
yasal o
Okullar
ABazı insanlar eşyadır.
B) Her insan eşyadır.
35. "Biriniz
bah ak
Hiçbir insan eşya değildir.
cennet
D) Bazi esyalar insandır.
liklerin
E) Hiçbir eşya insan değildir.
yer bu
gonde
Yuka
lerde
olunu
Tikel
Tanelaunsy
A)
B
C
33.
• Tüm sobalar isitir.
• Katalitik bir sobadır.
• O halde katalitik isitan bir sobadır.
Luc kural.
Felsefe
Önerme
H nsuz 32. Ters döndürmesi “Bazı eşya olmayanlar insan olma- yan değildir." olan önermenin orijinali aşağıdakiler- den hangisidir? 35.-40. yasal o Okullar ABazı insanlar eşyadır. B) Her insan eşyadır. 35. "Biriniz bah ak Hiçbir insan eşya değildir. cennet D) Bazi esyalar insandır. liklerin E) Hiçbir eşya insan değildir. yer bu gonde Yuka lerde olunu Tikel Tanelaunsy A) B C 33. • Tüm sobalar isitir. • Katalitik bir sobadır. • O halde katalitik isitan bir sobadır. Luc kural.
10. Akıl yürütme birbiriyle ilgili önermeler arasında bağ
kurarak bir sonuca ulaştırmaktır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir akıl yü-
rütme örneği değildir?
A) Süreyya'nın demlediği tüm çaylar güzeldir. Bu
çayı da Süreyya demlediyse, bu çay da mutla-
ka güzeldir.
B) Onun şiirlerini her zaman çok beğendim. Son
yayımlanan şiir kitabını da nasıl olsa beğenirim
diyerek hiç tereddüt etmeden hemen aldım.
C) Çocukları hiç sevmezdi. Benimkileri de sev-
meyeceğini düşünerek onun evine hep yalnız
gittim.
D) A. Semih Tülay'ın yazdığı Miletoslu Aspasia
adlı kitap bir MÖ 5. yüzyıl öyküsüdür.
E) Bizim evde sağlığa zararlı olan her şey yasak-
lanırdı. Babam bu yüzden, çok yemek yemeyi
de yasaklamıştı.
Felsefe
Önerme
10. Akıl yürütme birbiriyle ilgili önermeler arasında bağ kurarak bir sonuca ulaştırmaktır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir akıl yü- rütme örneği değildir? A) Süreyya'nın demlediği tüm çaylar güzeldir. Bu çayı da Süreyya demlediyse, bu çay da mutla- ka güzeldir. B) Onun şiirlerini her zaman çok beğendim. Son yayımlanan şiir kitabını da nasıl olsa beğenirim diyerek hiç tereddüt etmeden hemen aldım. C) Çocukları hiç sevmezdi. Benimkileri de sev- meyeceğini düşünerek onun evine hep yalnız gittim. D) A. Semih Tülay'ın yazdığı Miletoslu Aspasia adlı kitap bir MÖ 5. yüzyıl öyküsüdür. E) Bizim evde sağlığa zararlı olan her şey yasak- lanırdı. Babam bu yüzden, çok yemek yemeyi de yasaklamıştı.
Glimedi
16. Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü
doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda
yapılabilir.Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar
ancak
ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun
gerekçelere dayandırılması gereklidir. Parçada felsefi
düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
A) Öznel olma B) Birikimsel olma C) Evrensel olma
D) Akla ve mantığa dayanma E) Eleştirisel olmas
Felsefe
Önerme
Glimedi 16. Felsefe; toplum, tarih, bilim gibi insanların tümünü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren her alanda yapılabilir.Felsefe, filozofa bağlı söylem olarak ortaya çıkar ancak ortaya atılan düşüncelerin akla ve mantığa uygun gerekçelere dayandırılması gereklidir. Parçada felsefi düşüncenin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir? A) Öznel olma B) Birikimsel olma C) Evrensel olma D) Akla ve mantığa dayanma E) Eleştirisel olmas
37. Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve
mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaş-
ma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz
bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmekte-
dir, öyleyse değişme her şeydir.
Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifade edilebilir?
A) Düşünce
B) Madde
C) Oluş
D) idea
E) Fenomen
Felsefe
Önerme
37. Değişme; hem var olma ve yok olma hem de zamana ve mekâna bağlı olarak içerik ve biçim bakımından farklılaş- ma anlamına gelir. Gerçekten var olan her şey, kesintisiz bir değişme halindedir. Ve mademki her şey değişmekte- dir, öyleyse değişme her şeydir. Bu yaklaşıma göre varlık aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilebilir? A) Düşünce B) Madde C) Oluş D) idea E) Fenomen
-
k
13. Mutluluk veya kurtuluş, kişinin kendine dönmesinde
ihtiyaçlarını en aza indirmesinde, dış dünyadan top-
lumdan bağımsızlaşmasında, onlara karşı kayıtsız
olmasında yatar kinizme göre. Tek cümleyle söyle-
mek gerekirse mutluluk, dış dünyaya ve onun nimet-
lerine, hazza karşı kayıtsızlıktır. Kiniklerin hazla ilgili
formülleri şudur. "Hazdan, bir düşmandan kaçar gibi
kaç."
n
7
11
Buna göre kinizmin;
1. Anarşizm
II. Hedonizm
III. Utilitarizm
görüşlerinden hangilerini ceddetmesi beklenir?
A) Yalnız!
B) I, 11
C) II, III
D) Yalnız II
E) Yalnız III
Felsefe
Önerme
- k 13. Mutluluk veya kurtuluş, kişinin kendine dönmesinde ihtiyaçlarını en aza indirmesinde, dış dünyadan top- lumdan bağımsızlaşmasında, onlara karşı kayıtsız olmasında yatar kinizme göre. Tek cümleyle söyle- mek gerekirse mutluluk, dış dünyaya ve onun nimet- lerine, hazza karşı kayıtsızlıktır. Kiniklerin hazla ilgili formülleri şudur. "Hazdan, bir düşmandan kaçar gibi kaç." n 7 11 Buna göre kinizmin; 1. Anarşizm II. Hedonizm III. Utilitarizm görüşlerinden hangilerini ceddetmesi beklenir? A) Yalnız! B) I, 11 C) II, III D) Yalnız II E) Yalnız III
1