Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

374 Y (1) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu- nus Emre, sevgiyi felsef

374
Y
(1) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek
Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu-
nus Emre, sevgiyi felsefe hâline getirmiş örnek bir
insandır. (II) Medrese öğrenimi gördüğü, çiftçilik A
yaptığı, tarikat uğruna gurbete çıktığı bilinme

374 Y (1) Türkçenin tüm güzelliğini göz önüne sererek Türk halk şiirinin en güzel örneklerini veren Yu- nus Emre, sevgiyi felsefe hâline getirmiş örnek bir insandır. (II) Medrese öğrenimi gördüğü, çiftçilik A yaptığı, tarikat uğruna gurbete çıktığı bilinmekte- R dir. (III) Hakkında yazılan yapıtlardan, Mevlana ile G tanıştığı Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaştığı anlaşılmak- tadır. (IV) Bazı kaynaklarda Yunus Emre'nin, Ana- Y dolu'ya gelen Türk boylarından birine bağlı olduğu A ve 1200'lü yıllarda doğduğu belirtilse de bu kesin Y değildir, 1320'lerde Eskişehir'de öldüğü yolundaki N rivayetlerdeki gibi. (V) Ölümünün ardından yüzler- E ce yıl geçtiği hâlde Yunus Emre'nin nereye gömül- V düğü hâlâ bulunamamıştır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangi- sinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.