Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

3dk3250 e Denge Stratejisi (1774-1914)-|| 4. Ayastefanos Antlaşması'yla Rusya'nın Doğu Anadolu'dan toprak kazanması üzerine, Rus

3dk3250
e Denge Stratejisi (1774-1914)-||
4. Ayastefanos Antlaşması'yla Rusya'nın Doğu Anadolu'dan
toprak kazanması üzerine, Rusya'nın sıcak denizlere in
mesinden çekinen Ingiltere, Akdeniz'deki sömürgelerini
korumak amacıyla Osmanlı Devleti'nden Kibris in

3dk3250 e Denge Stratejisi (1774-1914)-|| 4. Ayastefanos Antlaşması'yla Rusya'nın Doğu Anadolu'dan toprak kazanması üzerine, Rusya'nın sıcak denizlere in mesinden çekinen Ingiltere, Akdeniz'deki sömürgelerini korumak amacıyla Osmanlı Devleti'nden Kibris in geçici bir askeri üs olarak kendisine bırakılmasını istemiştir. An- yanında girmesi Ingiltere'nin Kıbrıs'ı resmen işgaline ne- cak Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'na Almanya'nın den olmuştur. Bu bilgilere göre, 1. Kibris Akdeniz'de stratejik açıdan önemli bir konum- dadır. II. Osmanlı-Almanya ittifakı İngiltere'yi rahatsız etmiştir. III. Almanya'nın Osmanlı Devleti'ne yakınlaşması İngilte- re'nin Akdeniz'deki güvenliğini tehlikeye sokmuştur. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III 7. 1815 C) I vell 5. 1. Balkanlardan Osmanlı ülkesine yönelik Türk göçleri- nin artmas