Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. (1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Millî Ede- biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına yönelme gör

4. (1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Millî Ede-
biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına
yönelme görülür. (II) Anadolu'ya idealist bir tavırla git-
miş öğretmen ise romancıların sıkça seçtiği bir tiptir.
(1) Reşat Nuri Güntekin'

4. (1) Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda, Millî Ede- biyat hareketi etkisiyle Anadolu'ya ve Anadolu insanına yönelme görülür. (II) Anadolu'ya idealist bir tavırla git- miş öğretmen ise romancıların sıkça seçtiği bir tiptir. (1) Reşat Nuri Güntekin'in Yeşil Gece adlı romanında- ki yobaz halkla mücadele eden Ali Şahin de böyledir. (IV) Yazar, aynı tipi Çalıkuşu ve Acımak'ta da kullanır. (V) Yakup Kadri de 1926'da yayımlanan Vurun Kahpe- ye adlı romanında Öğretmen Aliye ile aynı tipi canlan- dırır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V