Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

4. (1) Günlük hayatımızda sık sık telepatik olarak anlaşıyo- ruz' gibi cümleler kururuz. (II) Peki telepatik iletişim nedir? Tel

4. (1) Günlük hayatımızda sık sık telepatik olarak anlaşıyo-
ruz' gibi cümleler kururuz. (II) Peki telepatik iletişim nedir?
Telepatik iletişim, konuşmadan ya da herhangi bir mimik
kullanmadan sadece beyin dalgaları ile iletişim kurmak
anlamına geliyor. (I

4. (1) Günlük hayatımızda sık sık telepatik olarak anlaşıyo- ruz' gibi cümleler kururuz. (II) Peki telepatik iletişim nedir? Telepatik iletişim, konuşmadan ya da herhangi bir mimik kullanmadan sadece beyin dalgaları ile iletişim kurmak anlamına geliyor. (III) Telepati tek başına yapılamıyor, muhakkak iki kişi gerekiyor. Bu kişilerden biri bir şeyler dü- şünüyor diğer ise o düşünceleri algılıyor. (IV) Yani telepati ile bir düşünce bir kişiden başka bir kişiye aktarılabiliyor. (V) Telepati hakkında araştırmalar yapan uzmanlar, te- lepatik yeteneği gelişmiş insanların olduğunu ancak söz konusu yeteneğin çalışılarak da güçlenebildiğini belirtiyor- lar. Bu parçada numaralanmış cümlelerde altı çizili söz- cüklerden hangisi birden fazla yapım eki aldığı için gövdeden türemiştir? A)! B) X C) MI D) IV