%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yapım Ekleri Soruları

✓
Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler
yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) Gurbeti gönlünde duya duya buralardan uzaklaştı.
B) Köye, irili ufaklı pek çok ev yapılmış.
C) İhtiyar kadın yolda ağır ağır ilerliyordu.
D) Sora sora Bağdat bulunurmuş.
E) Siz burada akıllı akıllı oturun, beni bekleyin.
6
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
✓ Aşağıdakilerden hangisinde ikilemeyi oluşturan sözcükler yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Gurbeti gönlünde duya duya buralardan uzaklaştı. B) Köye, irili ufaklı pek çok ev yapılmış. C) İhtiyar kadın yolda ağır ağır ilerliyordu. D) Sora sora Bağdat bulunurmuş. E) Siz burada akıllı akıllı oturun, beni bekleyin. 6
10. Çok insan anlayamaz eski musikimizden
1
Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden
Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını
||
|||
Hemen yayılmaya başlar seda ve nur akını
IV
V
1
Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi-
si, gövdeden türemiştir?
A) V
C) III
B) IV
D) II
E) I
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
10. Çok insan anlayamaz eski musikimizden 1 Ve ondan anlayamayan bir şey anlamaz bizden Açar bir altın anahtarla ruh ufuklarını || ||| Hemen yayılmaya başlar seda ve nur akını IV V 1 Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangi- si, gövdeden türemiştir? A) V C) III B) IV D) II E) I
Dil Bilgisi
fi
9. Askerleri tutsak alınan komutan cepheden ayrılmadı.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede altı çi-
zili sözcükte kullanılan ek ile aynı görevde bir ek kul-
lanılmıştır? V
A) Bahçedeki tavuklar solucanın peşinden toprağı eşe-
liyordu.
B) iyi, hoştu; temiz yürekli bir insandı ama alıngan bir
yapısı vardı.
C) Okulun bahçesinde etrafı gözetleyen sarışın kızı gö-
züm tutmadı.
D) Bu sabah kitapçılardan topladığı kitapları raflara dizi-
yor.
E) Günler acımasızca kayboluyor hayatımızdan, işte gü-
neş bugün de battı.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Dil Bilgisi fi 9. Askerleri tutsak alınan komutan cepheden ayrılmadı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu cümlede altı çi- zili sözcükte kullanılan ek ile aynı görevde bir ek kul- lanılmıştır? V A) Bahçedeki tavuklar solucanın peşinden toprağı eşe- liyordu. B) iyi, hoştu; temiz yürekli bir insandı ama alıngan bir yapısı vardı. C) Okulun bahçesinde etrafı gözetleyen sarışın kızı gö- züm tutmadı. D) Bu sabah kitapçılardan topladığı kitapları raflara dizi- yor. E) Günler acımasızca kayboluyor hayatımızdan, işte gü- neş bugün de battı.
(116)
ebi-
rbi-
aya
an-
2. Dışarıda ısırıcı bir soğuk var. Hanım odamın
aktırmış,
sobasını yaktırmış, ben sobanın önündeki
koltukta isinirken balkonun geniş camların-
|||
dan denize doğru uzanan, renksiz ve düz,
toz toprak sahası; biraz yeşilimtırak, ufuksuz
deniz ile biten hattına kadar gözlerimi işgal
ediyor.
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden
hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) 1 B) II
C) III DY IV
E) V
anlam
Örneğin
Ankara'n
(Ankara
Kanunu
mun ana
(Konu a
hat ver.
ufi
Sözc
üçe
1. Bas
Yap
Örne
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
(116) ebi- rbi- aya an- 2. Dışarıda ısırıcı bir soğuk var. Hanım odamın aktırmış, sobasını yaktırmış, ben sobanın önündeki koltukta isinirken balkonun geniş camların- ||| dan denize doğru uzanan, renksiz ve düz, toz toprak sahası; biraz yeşilimtırak, ufuksuz deniz ile biten hattına kadar gözlerimi işgal ediyor. IV Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) 1 B) II C) III DY IV E) V anlam Örneğin Ankara'n (Ankara Kanunu mun ana (Konu a hat ver. ufi Sözc üçe 1. Bas Yap Örne
önce
ce gü-
Sıların
uzun
test-
vlerde
ens Yayınları
22
9. Sev beni, sar beni
Bir tek kötü sözün sarsar beni
Bilinmez denizlerin
Kuytu koylarında bul beni
"-ar, -er" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu
dizelerdeki işleviyle kullanılmıştır?
A) Sizin çıkar çatışmanız yüzünden çocuklar mağdur
mu olsun?
B) Sabahları zinde kalabilmek için erkenden yatardım.
Odanın bütün duvarları zamanla karardı.
D) Koşar adım yaşıyorum hayatı, durup dinlenmeye
vakit yok.
E) Aramızdaki o incecik bağı da böylece koparmış ol-
dun.
Diğer say
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
önce ce gü- Sıların uzun test- vlerde ens Yayınları 22 9. Sev beni, sar beni Bir tek kötü sözün sarsar beni Bilinmez denizlerin Kuytu koylarında bul beni "-ar, -er" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu dizelerdeki işleviyle kullanılmıştır? A) Sizin çıkar çatışmanız yüzünden çocuklar mağdur mu olsun? B) Sabahları zinde kalabilmek için erkenden yatardım. Odanın bütün duvarları zamanla karardı. D) Koşar adım yaşıyorum hayatı, durup dinlenmeye vakit yok. E) Aramızdaki o incecik bağı da böylece koparmış ol- dun. Diğer say
12. Sizinle beraberim bu seferde,
Boşlukta çırpınan yoldaş kanatlar.
Neden sonra gördüm bulutlar nerede...
Geç kaldık. Boştur bu telaş, kanatlar.
Düşeceğiz... Arzın cazibesi var.
Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur?
A) İlgi (tamlayan) eki
B) İyelik eki
C) Fiilden fiil yapım eki
D) Ek eylem
E) İsimden fiil yapım eki
13. (1) Âli, seninle ben, o geçmiş günlerde
fena surette ko
bil.
/benimhocam
15.
F
b
be
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
12. Sizinle beraberim bu seferde, Boşlukta çırpınan yoldaş kanatlar. Neden sonra gördüm bulutlar nerede... Geç kaldık. Boştur bu telaş, kanatlar. Düşeceğiz... Arzın cazibesi var. Bu parçada aşağıdaki eklerden hangisi yoktur? A) İlgi (tamlayan) eki B) İyelik eki C) Fiilden fiil yapım eki D) Ek eylem E) İsimden fiil yapım eki 13. (1) Âli, seninle ben, o geçmiş günlerde fena surette ko bil. /benimhocam 15. F b be
820
10. (1) Dünyanın birçok bölgesinde tarım üreticilerinin gelecek
yıllarda daha fazla zorlukla karşılaşacağı doğrudur.
(II) Bu konuda, bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklı duruma
getirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor.
(III) Fakat bitkileri korumanın yolunu bulamazsak
iklim değişikliğinden etkilenecekler mi? (IV) "Nesli
tükenebilecek besinler" ile ilgili bazı abartılı haberlere
rağmen temel besin maddelerinin ortadan kalkacağına
dair herhangi bir veri bulunmuyor. (V) Bazı uzmanlar;
bitkinin ortadan kalkması diye bir şeyin söz konusu
olmayacağını, dünyanın bir bölgesinde yetişmeye devam
edeceğini belirtiyor.
hololmão gimmelsamull
abvolal in
sal nepohoheadib blo
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, gövde hâlinde fiil kullanılmıştır.
B) II. cümlede, dört farklı yapım ekini örnekleyecek
kullanım vardır.
F-1
C) III. cümlede, hem isim hem de fiillere gelebilen bir
çekim eki kullanılmıştır. E
D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer
verilmiştir.
E) V. cümlede, isimden isim türeten ek almış bir sözcük
kullanılmıştır.
Movim hisial, 1960
7
minstul
evl(A
pimsiged eyemeemined
leigeb nelop snobyem
invA
0-141-19
32 Seviye
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
820 10. (1) Dünyanın birçok bölgesinde tarım üreticilerinin gelecek yıllarda daha fazla zorlukla karşılaşacağı doğrudur. (II) Bu konuda, bitkilerin kuraklığa karşı dayanıklı duruma getirilmesi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor. (III) Fakat bitkileri korumanın yolunu bulamazsak iklim değişikliğinden etkilenecekler mi? (IV) "Nesli tükenebilecek besinler" ile ilgili bazı abartılı haberlere rağmen temel besin maddelerinin ortadan kalkacağına dair herhangi bir veri bulunmuyor. (V) Bazı uzmanlar; bitkinin ortadan kalkması diye bir şeyin söz konusu olmayacağını, dünyanın bir bölgesinde yetişmeye devam edeceğini belirtiyor. hololmão gimmelsamull abvolal in sal nepohoheadib blo Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede, gövde hâlinde fiil kullanılmıştır. B) II. cümlede, dört farklı yapım ekini örnekleyecek kullanım vardır. F-1 C) III. cümlede, hem isim hem de fiillere gelebilen bir çekim eki kullanılmıştır. E D) IV. cümlede basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer verilmiştir. E) V. cümlede, isimden isim türeten ek almış bir sözcük kullanılmıştır. Movim hisial, 1960 7 minstul evl(A pimsiged eyemeemined leigeb nelop snobyem invA 0-141-19 32 Seviye
7.
11. Algıladığımız tehditler gerçek olsun ya da olmasın,
L
stres sadece endişeye neden olmakla kalmayıp aynı
b zamanda psikosamatik olan, sindirim sistemimizden
11
cildimize kadar her şeyi etkileyen tanımlanması ko-
411
lay bir durumdur. Bu nedenle stresin bize verdiği za-
IV
rardan kaçınmak son derece önemlidir.
V
Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım
eki almamıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
7. 11. Algıladığımız tehditler gerçek olsun ya da olmasın, L stres sadece endişeye neden olmakla kalmayıp aynı b zamanda psikosamatik olan, sindirim sistemimizden 11 cildimize kadar her şeyi etkileyen tanımlanması ko- 411 lay bir durumdur. Bu nedenle stresin bize verdiği za- IV rardan kaçınmak son derece önemlidir. V Bu parçada altı çizili sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V
8. Bir sözcük yapım eki almışsa artık ona gövde denir.
Eğer bu sözcük bir yapım eki daha alırsa buna da göv-
deden türemiş sözcük denir.
Aşağıdakilerin
sözcük vardır?
A) İşe ilk başladığında kolaysa sen yap dediğini hatır-
lar gibiyim.
en
hangisinde gövdeden türemiş bir
B) Yanımdan ayrıldı ve yapması gerekenler için yola
koyuldu.
C) Kimsenin desteğine ihtiyacı olmaz diye düşünüyo-
rum.
D) Okul hayatının büyük bir kısmı çalışmakla geçmiş.
E) Hayvansever biri hatta tam bir köpekseverim.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
8. Bir sözcük yapım eki almışsa artık ona gövde denir. Eğer bu sözcük bir yapım eki daha alırsa buna da göv- deden türemiş sözcük denir. Aşağıdakilerin sözcük vardır? A) İşe ilk başladığında kolaysa sen yap dediğini hatır- lar gibiyim. en hangisinde gövdeden türemiş bir B) Yanımdan ayrıldı ve yapması gerekenler için yola koyuldu. C) Kimsenin desteğine ihtiyacı olmaz diye düşünüyo- rum. D) Okul hayatının büyük bir kısmı çalışmakla geçmiş. E) Hayvansever biri hatta tam bir köpekseverim.
5. Umuda bin kurşun sıksa da ölüm
Unutma, umuda kurşun işlemez gülüm
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Addan eylem yapan ek
3 B) Eylemden ad yapan ek
C) Eylemden eylem yapan ek
D) İyelik eki
E) Kip eki
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
5. Umuda bin kurşun sıksa da ölüm Unutma, umuda kurşun işlemez gülüm Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Addan eylem yapan ek 3 B) Eylemden ad yapan ek C) Eylemden eylem yapan ek D) İyelik eki E) Kip eki
Ekler
5. Kışın yaprağını dokmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum,
kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey-
li ve iğne yapıl olmasından kaynaklanır. Aynı zaman
da yapraklarının sert ve cileni yapıda olması, az güneş
Işığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarım sağlan
Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi
hem yapım eki hem çekim eki almıştır?
B) 4
C) 5
D) 6
A) 3
1
E) 7
8. A
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Ekler 5. Kışın yaprağını dokmemiş ağaçlar görürüz. Bu durum, kozalaklı olan bu ağaçların yapraklarının küçük yüzey- li ve iğne yapıl olmasından kaynaklanır. Aynı zaman da yapraklarının sert ve cileni yapıda olması, az güneş Işığıyla bile besin üretip yeşil kalmalarım sağlan Bu parçadaki altı çizili sözcüklerden kaç tanesi hem yapım eki hem çekim eki almıştır? B) 4 C) 5 D) 6 A) 3 1 E) 7 8. A
9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım
hem çekim eki almıştır?
A) Bilgisiz toplumlarda hukuk işlemez.
B) Alışkanlık, ayağımıza vurulmuş bir prangadır.
C) Yolcuların birçoğunda hafif sıyrıklar vardı.
D) Düzensizliklere hiçbir zaman katlanamazdı.
E) Akılcı bir yaklaşımla sorunları çözerdi.
TYT Türkçe
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
9. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır? A) Bilgisiz toplumlarda hukuk işlemez. B) Alışkanlık, ayağımıza vurulmuş bir prangadır. C) Yolcuların birçoğunda hafif sıyrıklar vardı. D) Düzensizliklere hiçbir zaman katlanamazdı. E) Akılcı bir yaklaşımla sorunları çözerdi. TYT Türkçe
Kök Bilgis
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kökü
bakımından ötekilerden farklıdır?
A) Hüzün gölgesi vurmuş yüzümüzle, göğsümüze bastirdiğim
D
güllerle gömülüyoruz bu aydınlık şehre.
B) Ölümün penceresinden el sallayanlar da kibirsiz bir
meleğe benziyor bazen.
C Insanın bütün ömrü ölüm ve hayat sözcüklerinin birbirini
yakalamaya çalışmasıyla geçer.
D) İnsanlara insan olduklarını hatırlatan tek şey aslında
ölümdür.
0
ASSIES
Kısacık bir hayatta insanları kırıp dünyayı kirletmeye hiç
değmez.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
Kök Bilgis 10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, kökü bakımından ötekilerden farklıdır? A) Hüzün gölgesi vurmuş yüzümüzle, göğsümüze bastirdiğim D güllerle gömülüyoruz bu aydınlık şehre. B) Ölümün penceresinden el sallayanlar da kibirsiz bir meleğe benziyor bazen. C Insanın bütün ömrü ölüm ve hayat sözcüklerinin birbirini yakalamaya çalışmasıyla geçer. D) İnsanlara insan olduklarını hatırlatan tek şey aslında ölümdür. 0 ASSIES Kısacık bir hayatta insanları kırıp dünyayı kirletmeye hiç değmez.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili
sözcüklerin ikisi de aynı işlevde bir yapım eki
almıştır?
A) Her türlü yazıyı dikkatlice takip eden bir okurdu.
B) Gençlik yıllarında bu kasabadan taşınmışlar.
C) İki kilo balık avladık, bunlardan evde ızgara yapıldı.
D) Buradaki konukların bir kısmı emekliye ayrılmış
öğretim üyeleriydi.
E) Anlatılanlara uygun hareket etmeniz onu
sevindirmişti.
16
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcüklerin ikisi de aynı işlevde bir yapım eki almıştır? A) Her türlü yazıyı dikkatlice takip eden bir okurdu. B) Gençlik yıllarında bu kasabadan taşınmışlar. C) İki kilo balık avladık, bunlardan evde ızgara yapıldı. D) Buradaki konukların bir kısmı emekliye ayrılmış öğretim üyeleriydi. E) Anlatılanlara uygun hareket etmeniz onu sevindirmişti. 16
8.
Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan
mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin ve-
ya bir fen bilimi olduğu düşünülür. Oysa mimarlık,
||
ait olduğu toplumun estetik ve etik anlayışını, dün-
ya görüşünü en belirgin biçimde yansıtan eserlerin
ortaya konulmasını sağlar. Bunun gerçekleştirile-
IV
bilmesi için mimarların, toplumun kültürel mantığı-
ni iyice özümsemiş olmaları gerekir.
V
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
11. A
A) I'de tamlayan eki almış bir isim vardır.
BY Il'de iyelik eki almış bir sıfat-fiil vardır.
Cylll'te bir isim-fiil, belirtme durumu eki ve iyelik eki
almıştır.
DY IV'te fiilin çatı özelliğini gösteren bir ek dışında
farklı ekler vardır.
E) V'te hem yapım hem çekim eki almış bir sifat-fi-
il vardır.
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
8. Ülkemizde çoğu zaman mühendislikle birlikte anılan mimarlığın, nedense sadece teknik bir disiplin ve- ya bir fen bilimi olduğu düşünülür. Oysa mimarlık, || ait olduğu toplumun estetik ve etik anlayışını, dün- ya görüşünü en belirgin biçimde yansıtan eserlerin ortaya konulmasını sağlar. Bunun gerçekleştirile- IV bilmesi için mimarların, toplumun kültürel mantığı- ni iyice özümsemiş olmaları gerekir. V Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 11. A A) I'de tamlayan eki almış bir isim vardır. BY Il'de iyelik eki almış bir sıfat-fiil vardır. Cylll'te bir isim-fiil, belirtme durumu eki ve iyelik eki almıştır. DY IV'te fiilin çatı özelliğini gösteren bir ek dışında farklı ekler vardır. E) V'te hem yapım hem çekim eki almış bir sifat-fi- il vardır.
13. Bilmiyorum nerdeyim, ne hâldeyim, ben kimim?
Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış
Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim
Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış
Bu dizelerle ilgili olarak
BB
I. Basit yapılı eylemler vardır.
II. Tüm eylemlerde anlam kayması olmuştur.
III. Türemiş yapılı eylem bulunmaktadır.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız
D) I ve III
B) Yalnız II
E) II ve III
C) I ve II
Lise Türkçe
Yapım Ekleri
13. Bilmiyorum nerdeyim, ne hâldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim Güldüğümü gösteren tek resim sende kalmış Bu dizelerle ilgili olarak BB I. Basit yapılı eylemler vardır. II. Tüm eylemlerde anlam kayması olmuştur. III. Türemiş yapılı eylem bulunmaktadır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız D) I ve III B) Yalnız II E) II ve III C) I ve II