Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. (1) Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çok seslilik ve renklilik sanata ve edebiyata dayalı gazete ve dergi ya- yıncılığı

4. (1) Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çok seslilik ve
renklilik sanata ve edebiyata dayalı gazete ve dergi ya-
yıncılığını olumsuz yönde etkiledi. (II) Gazeteler daha çok
satabilmek ve görüntülü medyanın baskısını azaltabilmek
için magazin ve spora

4. (1) Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki çok seslilik ve renklilik sanata ve edebiyata dayalı gazete ve dergi ya- yıncılığını olumsuz yönde etkiledi. (II) Gazeteler daha çok satabilmek ve görüntülü medyanın baskısını azaltabilmek için magazin ve spora yönelirken can kaybını buradan gidermeye çalışıyor. (III) Köşe yazarlığı kavramı ve dizi yazı önemini kaybetti artık. (IV) Televizyonlar tartışma programları ile köşe yazarlarını kendi içine çekti ve popü- ler yazarlar aynı zamanda sıradanlaştılar. (V) Bunun so- nucunda dergiler sosyal yaşamdan elini eteğini çekerek daha çok akademik yayınlara yer vermeye başladı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. cümlede hem zaman hem durum zarfı vardır. B) II. cümlede üstünlük zarfı bulunmaktadır. C) III. cümlede sınırlama zarfı vardır. D) IV. cümlede miktar zarfı vardır. E) V. cümlede deyim, durum zarfı görevindedir.