Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden etkilenmişlerdir. II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmış

4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden
etkilenmişlerdir.
II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da
onların devamı olarak kalmışlardır.
III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş-
tirmeyi; kimi zaman a

4. 1. Sürrealist akım ve Freud'un psikanaliz görüşlerinden etkilenmişlerdir. II. Birinci Yeni şiirine tepki olarak ortaya çıkmışlarsa da onların devamı olarak kalmışlardır. III. Dilde alışılmış kalıpları zorlamayı; söz dizimini değiş- tirmeyi; kimi zaman aşırıya kaçan bozmaları tercih etmişlerdir. IV. Şiiri diğer sanat dallarıyla yakın ilişkiye sokmuşlar; müziğin ahenginden, resmin hazır imge rezervinden faydalanmışlardır. V. Şiirde anlamdan çok duygu ve çağrışıma dayanmış- lar, metnin anlamının tamamlanmasını okura bırak- mışlardır. İkinci Yeni şiir hareketiyle ilgili numaralanmış bilgiler- den hangisi yanlıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V