Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'na göre “Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek,

4.
10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'na
göre “Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe
geçebilecek, boğazlarla ilgili her türlü işlem uluslararası
boğazlar komisyonu tarafından yürütülecektir. Komisyonda
Türk üye bulunmayacaktır

4. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Barış Antlaşması'na göre “Müttefik devletlerin gemileri boğazlardan serbestçe geçebilecek, boğazlarla ilgili her türlü işlem uluslararası boğazlar komisyonu tarafından yürütülecektir. Komisyonda Türk üye bulunmayacaktır." kararı alınmıştır. Bu karara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabi- lir? A) Boğazların ticari önemi artmıştır. B) Osmanlının egemenlik hakları sınırlandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü korunmuştur. D) Kapitülasyonlar genişletilmiştir. İtilaf Devletleri güç kaybetmiştir. 5.