Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

4. ● 2 H₂, O2, N₂, F₂ gibi aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağ pola

4.
●
2
H₂, O2, N₂, F₂ gibi aynı ametal atomları arasında
ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle
oluşan bağ polar kovalent bağdır.
4 puan
• Lewis yapısı :N=N: şeklinde olan N₂ nin molekülleri
arasında yoğun fazda London kuvvetleri
bulunur.

4. ● 2 H₂, O2, N₂, F₂ gibi aynı ametal atomları arasında ortak kullanılan elektronların eşit olarak çekilmesiyle oluşan bağ polar kovalent bağdır. 4 puan • Lewis yapısı :N=N: şeklinde olan N₂ nin molekülleri arasında yoğun fazda London kuvvetleri bulunur. ● Lewis yapısı :O = C = O şeklinde olan CO₂ molekü- lünde atomlar arası bağlar polar kovalent iken, molekül apolardır. 6 puan ● 5 puan Hidrojen bağı, H atomunun elektronegatifliği yüksek F, O ve N atomlarıyla oluşturduğu moleküllerde bulunan moleküller arası çekim kuvvetleridir. 4 puan İyonik bileşiklerle apolar moleküller arasında veya iyonik bileşikler ile soygaz atomları arasında gerçek- leşen etkileşimlere iyon-indüklenmiş dipol 6 buán etkileşimleri denir. Kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili öğrendiklerini yu- karıdaki tabloya yerleştiren Sema doğru ifade ettiklerinde öğretmeni tarafından belirtilen puanları alacaktır. Buna göre; Sema, öğretmeninden toplam kaç puan almıştır? A) 11 B) 15 C) 19 D) 21 E) 25